ECB bankų priežiūra. Svarbiausi faktai

2016 m. lapkričio 4 d.

Lygiai prieš dvejus metus – 2014 m. lapkričio 4 d. – ECB pradėjo vykdyti euro zonos bankų priežiūrą. Toliau pateikiame informacijos ir faktų apie ECB Bankų priežiūros tikslus ir funkcijas.

Bankų priežiūros tikslai

Finansinė integracija
ir stabilumas

Saugi ir patikima
bankų sistema

Nuosekli bankų
priežiūra

19
dalyvaujančių
šalių


Bendras priežiūros mechanizmas (BPM)

Daugiau nei
900 priežiūros srities darbuotojų
ECB
Daugiau nei
4 700 priežiūros specialistų
nacionalinėse institucijose

Priežiūros valdybos sprendimai 2015 m.

Iš viso daugiau nei
1 500
sprendimų

921
leidimų suteikimo procedūra
213
SREP sprendimų
(priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso)

Prižiūrimi bankai (2016 m. gegužės 31 d. duomenimis)

ECB tiesiogiai prižiūri
129
svarbius bankus
Nacionalinės institucijos prižiūri
3 500
mažiau svarbių bankų

82 %
euro zonos
bankų turto

18 %