Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ako funguje administratívny revízny výbor

25. 3. 2015

Jean-Paul Redouin, predseda administratívneho revízneho výboru (Administrative Board of Review – ABoR), odpovedá na otázky týkajúce sa špecifickej úlohy výboru v novej ére bankového dohľadu ECB.

Administratívny revízny výbor (k 25. marcu 2015)

The ABoR

Môžete nám priblížiť pozíciu ABoR v celkovom rámci bankového dohľadu?

Myslím si, že je dôležité, aby ľudia vedeli, kto sme a čo robíme. Nie sme tu nato, aby sme radili Rade guvernérov. Ale nie sme ani sudcami. Výbor tvoria piati stáli členovia a dvaja náhradníci. Pochádzame z rôznych krajín a máme rôzne odborné znalosti. Máme skúsenosti z oblasti centrálneho bankovníctva, bankového dohľadu i bankového práva. Dokonca máme medzi sebou dvoch profesorov. Všetci sme boli vymenovaní v auguste minulého roka na obdobie piatich rokov.

Čo presne je úlohou ABoR?

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia ECB v oblasti dohľadu, ktoré je tejto osobe určené, alebo ktoré sa jej priamo a konkrétne týka. Na základe tejto žiadosti vykonáme interné administratívne preskúmanie daného rozhodnutia ECB. Následne vypracujeme stanovisko, ktoré vychádza z našich odborných znalostí a úsudku. Žiadateľ má taktiež právo napadnúť rozhodnutie ECB priamo na Európskom súdnom dvore.

Sú stanoviská ABoR pre Radu guvernérov a Radu pre dohľad záväzné?

Naše stanoviská nie sú záväzné. Je na rozhodnutí Rady pre dohľad, či sa bude naším stanoviskom riadiť a či Rade guvernérov odporučí, aby svoje pôvodné rozhodnutie upravila, alebo aby ho potvrdila. Rada guvernérov ECB má právo naše stanovisko prijať alebo odmietnuť a rozhodnúť o ďalšom postupe.

Čo sa stane, ak sa rozhodnú vaše stanovisko neprijať?

Banka môže rozhodnutie napadnúť na Európskom súdnom dvore, ktorý zároveň získa prístup ku všetkým našim zisteniam. Súd teda zistí, ak sa jednotlivé orgány rozhodli neprijať odporúčané kroky, a môže sa pýtať prečo.

Znamená to, že máte skutočnú moc?

Áno. Skutočnosť, že výbor existuje, vychádza priamo zo zásad, ktoré boli základom založenia ECB a prechodu na menovú úniu. Vzhľadom na právomoc ECB rozhodovať o menovej politike pre všetky členské krajiny eurozóny sa na ňu musela vzťahovať povinnosť niesť zodpovednosť.

Vybudovali sme ďalší významný pilier bankovej únie, v rámci ktorého Rada pre dohľad a následne i Rada guvernérov prijímajú rozhodnutia týkajúce sa bánk. Tieto banky zamestnávajú veľké množstvo ľudí a tieto rozhodnutia môžu mať vplyv na ich činnosť.

Zákonodarcovia EÚ preto vytvorili systém bankového dohľadu so zabudovaným systémom kontroly a protiváh. Ak banky s niektorým rozhodnutím nesúhlasia, môžu požiadať o jeho preskúmanie.

V rámci tohto systému má ECB pri prijímaní svojich rozhodnutí plnú nezávislosť. Administratívny revízny výbor, tvorený nezávislými členmi, však má právomoc tieto rozhodnutia na požiadanie niektorej z bánk preskúmať a poskytnúť svoje stanovisko.

Stretávate sa so zástupcami jednotlivých bánk?

Áno, nepracujeme len na základe podkladov a argumentov, ktoré nám banky pošlú, radi si ich aj osobne vypočujeme. Zástupcovia bánk nás preto navštevujú tu vo Frankfurte. Už sa nám niekoľkokrát stalo, že nám argumenty bánk prišli osobne vysvetliť ich generálni alebo výkonní riaditelia. Dáva nám to príležitosť zistiť, čo konkrétne vedie banky k tomu, aby rozhodnutie ECB napadli.

Aká je vaša organizácia práce? Aké sú vaše doterajšie skúsenosti?

Je to pomerne intenzívna práca. Popri zasadaniach sa zúčastňujeme na telekonferenciách, v rámci ktorých debatujeme a študujeme dokumenty. Keďže naša práca zahŕňa výmenu názorov, je náročná na čas. Musíme vypracovať spoločné hodnotenie a rešpektovať pritom odlišnosti v názoroch. Nariadenie stanovuje, že o našich rozhodnutiach musíme hlasovať. Ako predseda výboru pripisujem nesmierny význam otvorenej a slobodnej diskusii. V našom prípade ide skutočne o tímovú prácu. A doposiaľ som s prácou výboru spokojný.

Whistleblowing