Menu

Openbare raadpleging betreffende wijzigingen van het kader voor toezichtsvergoedingen

De raadpleging betreft de voorgestelde wijzigingen van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht, waarbij rekening gehouden wordt met de feedback die werd ontvangen tijdens de eerste openbare raadpleging over dit onderwerp in 2017, evenals tijdens daaropvolgende besprekingen. Er werd feedback gegeven door het publiek, de Raad van Toezicht van de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten.

De voorgestelde wijzigingen van het kader voor toezichtsvergoedingen van de ECB houden vooral verband met de timing en de methode voor de berekening van de toezichtsvergoeding voor alle banken die vallen onder het directe en het indirecte toezicht van de ECB.

Deadline voor het indienen van opmerkingen: 6 juni 2019, om middernacht (Midden-Europese tijd).

Alleen opmerkingen die vóór die deadline zijn ontvangen, worden in overweging genomen.

Indienen van opmerkingen

U kunt uw opmerkingen indienen tot uiterlijk 6 juni 2019 om middernacht (Midden-Europese tijd), met behulp van het volgende formulier:

Formulier voor de openbare raadpleging

We verzoeken u relevante voorbeelden of gegevens te verstrekken (indien van toepassing).

 

Alleen opmerkingen die via het bovengenoemde formulier zijn gegeven, worden na afloop van deze openbare raadpleging gepubliceerd.


Indienen van opmerkingen per e-mail:

Stuur uw opmerkingen naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vermeld ‘Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)’ in de onderwerpregel.


Indienen van opmerkingen per post:

Stuur uw opmerkingen per post naar het volgende adres:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van opmerkingen

Na afloop van de raadplegingsperiode worden alle via het bovenvermelde formulier ingediende opmerkingen samen met een feedbackdocument gepubliceerd op deze webpagina. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de omgang met en verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring voor openbare raadplegingen

Documenten
17/12/2019

Persbericht

 

Verordening (EU) 2019/2155 van de Europese Centrale Bank van 5 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1163/2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2019/37)

 
Herziene Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht - geconsolideerde versie

Uitsluitend beschikbaar in het Engels.

 

Besluit (EU) 2019/2158 van de Europese Centrale Bank van 5 december 2019 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en -verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren (ECB/2019/38)

 
Feedbackdocument: kader voor toezichtsvergoedingen vanaf 2020

Uitsluitend beschikbaar in het Engels.

 
Ontvangen opmerkingen

Uitsluitend beschikbaar in het Engels.

 

Veelgestelde vragen

11/4/2019

Persbericht

 

Wijzigingen van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht. Start van een openbare raadpleging over de wijzigingen van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht en de reacties op de in 2017 van het publiek ontvangen feedback

 

Herziene Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht – geconsolideerde versie

Uitsluitend beschikbaar in het Engels.

 

Veelgestelde vragen

Referentiemateriaal

2/6/2017

Openbare raadpleging over de herziening van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht (2017)

28/3/2015

Besluit (EU) 2015/530 van de Europese Centrale Bank van 11 februari 2015 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en -verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren (ECB/2015/7)

27/5/2014

Verordening (EU) nr. 1163/2014 van de ECB van 22 oktober 2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2014/41)

16/4/2014

GTM-kaderverordening

15/10/2013

GTM-verordening