Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου για τα εποπτικά τέλη

Η δημόσια διαβούλευση προτείνει αλλαγές στον κανονισμό της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη, με βάση τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά την πρώτη δημόσια διαβούλευση επί αυτού του θέματος το 2017 καθώς και τις επακόλουθες συζητήσεις. Οι παρατηρήσεις υποβλήθηκαν από το κοινό, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του εποπτικού πλαισίου της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη αφορούν κυρίως το χρονοδιάγραμμα και τη μέθοδο υπολογισμού τελών που εφαρμόζονται για όλες τις τράπεζες οι οποίες υπόκεινται στην άμεση και έμμεση εποπτεία της ΕΚΤ.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: 6 Ιουνίου 2019, έως τα μεσάνυχτα (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Υποβολή σχολίων

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, της 6ης Ιουνίου 2019 χρησιμοποιώντας αυτό το υπόδειγμα:

Υπόδειγμα της δημόσιας διαβούλευσης

Παρακαλείστε να παρέχετε, κατά περίπτωση, συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθούν μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν με το ανωτέρω υπόδειγμα.

Ηλεκτρονική υποβολή σχολίων:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στη γραμμή του θέματος θα πρέπει να αναγράφεται «Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)».

Ταχυδρομική υποβολή σχολίων:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα όλα τα σχόλια που υποβλήθηκαν με το παραπάνω υπόδειγμα, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για δημόσιες διαβουλεύσεις
Έγγραφα
17/12/2019

Δελτίο Τύπου

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2155 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 5ης Δεκεμβρίου 2019 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2019/37)

 
Αναθεωρημένος κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη - ενοποιημένη έκδοση

Διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά.

 

Απόφαση (ΕΕ) 2019/2158 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 5ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα ετήσια εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2019/38)

 
Έγγραφο παρατηρήσεων: Πλαίσιο σχετικά με τα εποπτικά τέλη από το 2020 και μετά

Διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

 
Ληφθέντα σχόλια

Διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.

 

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

11/4/2019

Δελτίο Τύπου

 

Τροποποιήσεις του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη. Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με αλλαγές στον κανονισμό της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη και απαντήσεις στις παρατηρήσεις που ελήφθησαν από το κοινό το 2017

 

Αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη - ενοποιημένη έκδοση

Διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

 

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων