Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Avalik konsultatsioon järelevalvetasude raamistiku muutmise kohta

Konsultatsiooni eesmärk on kaaluda järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse muudatusi, võttes arvesse tagasisidet, mis saadi sellekohase esimese avaliku konsultatsiooni käigus 2017. aastal ja järgnenud arutelude ajal. Tagasisidet saadi avalikkuselt, EKP järelevalvenõukogult ja riiklikelt pädevatelt asutustelt.

EKP järelevalvetasude raamistiku kavandatavad muudatused puudutavad peamiselt EKP otsese ja kaudse järelevalve alla kuuluvate pankade järelevalvetasude arvutamise metoodikat ja ajakava.

Märkusi saab esitada kuni 2019. aasta 6. juuni südaööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2019. aasta 6. juuni südaööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Avaliku konsultatsiooni vorm

Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.

Pärast käesoleva avaliku konsultatsiooni lõppu avaldatakse ainult eespool toodud vormide kaudu esitatud märkused.

Märkuste saatmine e-posti teel

Märkused palume saata e-aadressil SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Teemarida: Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)

Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik nõuetekohasel vormil esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse avalikes konsultatsioonides
Dokumendid
Rikkumisest teatamine