Menu

Viešos konsultacijos dėl priežiūros mokesčių sistemos pakeitimų

Siūlomi ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių pakeitimai atsižvelgiant į 2017 m. vykusių pirmų viešų konsultacijų šiuo klausimu ir vėlesnių diskusijų metu gautas pastabas. Savo nuomonę išsakė visuomenė, ECB priežiūros valdyba ir nacionalinės kompetentingos institucijos.

Siūlomi ECB priežiūros mokesčių sistemos pakeitimai susiję daugiausia su ECB tiesiogiai ir netiesiogiai prižiūrimų bankų mokėtino priežiūros mokesčio apskaičiavimo laiku ir metodu.

Pastabas galima teikti iki 2019 m. birželio 6 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku).

Bus svarstomos tik iki šio termino gautos pastabos.

Pastabų teikimas

Prašom pateikti pastabas iki 2019 m. birželio 6 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku) naudojant šią formą:

Viešų konsultacijų forma

Pateikite atitinkamų pavyzdžių arba duomenų, jeigu turite.

 

Pasibaigus viešoms konsultacijoms bus skelbiamos tik tos pastabos, kurios buvo pateiktos užpildant šias formas.


Pastabų teikimas el. paštu

Pastabas siųskite el. pašto adresu SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Temos eilutėje įrašykite „Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)“.


Pastabų teikimas paprastu paštu

Pastabas siųskite šiuo pašto adresu:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Germany (Vokietija)

Pastabų paskelbimas

Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui visos pastabos (pateiktos užpildant pirmiau nurodytą formą) kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pranešimu bus paskelbtos šiame tinklalapyje. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir pateiktos pastabos, perskaitykite pranešimą apie privatumą.

Viešų konsultacijų pranešimas apie privatumą

Dokumentai
2019-12-17

Pranešimas spaudai

 

2019 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2019/2155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2019/37)

 
Peržiūrėtas ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių (konsoliduota versija)

(tik anglų k.)

 

2019 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/2158 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2019/38)

 
Konsultacijų rezultatus apibendrinantis pranešimas: priežiūros mokesčių sistema nuo 2020 m.

(tik anglų k.)

 
Gautos pastabos

(tik anglų k.)

 

DUK

2019-04-11

Pranešimas spaudai

 

ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių pakeitimai Pradedamos viešos konsultacijos dėl ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių pakeitimų ir atsakymų į visuomenės pastabas, gautas per viešas konsultacijas 2017 m.

 

Peržiūrėtas ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių (konsoliduota versija)

(tik anglų k.)

 

DUK

Pamatiniai ir kiti dokumentai

2017-06-02

Viešos konsultacijos dėl ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių peržiūros (2017 m.)

2015-03-28

2015 m. vasario 11 d. ECB sprendimas (ES) 2015/530 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2015/7)

2014-05-27

2014 m. spalio 22 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41)

2014-04-16

BPM pagrindų reglamentas

2013-10-15

BPM reglamentas