Menu

Consultarea publică referitoare la modificarea cadrului privind taxele de supraveghere

Consultarea propune o serie de modificări ale Regulamentului BCE privind taxele de supraveghere, luând în considerare feedbackul primit în cursul primei consultări publice pe această temă din 2017, precum și în cadrul discuțiilor ulterioare. A fost primit feedback din partea publicului, a Consiliului de supraveghere al BCE și a autorităților naționale competente.

Propunerile de modificare a cadrului privind taxele de supraveghere al BCE se referă în principal la calendarul și metoda de calculare a taxei de supraveghere pentru toate băncile care sunt supravegheate direct și indirect de BCE.

Termenul pentru trimiterea observațiilor: 6 iunie 2019, miezul nopții (ora Europei Centrale).

Numai observațiile primite înainte de expirarea acestui termen vor fi luate în considerare.

Trimiterea observațiilor

Vă rugăm să trimiteți observațiile dumneavoastră până la data de 6 iunie 2019, miezul nopții (ora Europei Centrale), utilizând acest formular:

Formularul destinat consultării publice

Vă rugăm să furnizați exemple sau date relevante, după caz.

 

Numai observațiile trimise utilizând formularul de mai sus vor fi publicate după închiderea acestei consultări publice.


Trimiterea observațiilor prin e-mail:

Trimiteți observațiile dumneavoastră la adresa: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vă rugăm să introduceți la subiectul mesajului textul „Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”.


Trimiterea observațiilor prin poștă:

Trimiteți observațiile dumneavoastră la adresa următoare:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Publicarea observațiilor

După încheierea perioadei de consultare, toate observațiile trimise utilizând formularul de mai sus vor fi publicate pe această pagină, alături de o sinteză a reacțiilor. Pentru detalii privind modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a contribuției dumneavoastră, vă rugăm să consultați această declarație privind protecția vieții private:

Declarație privind protecția vieții private în contextul consultărilor publice

Documente
17/12/2019

Comunicat de presă

Regulamentul (UE) 2019/2155 al Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2019/37)

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere revizuit - versiune consolidată

Disponibil numai în limba engleză.

Decizia (UE) 2019/2158 a Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2019 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2019/38)

Sinteza reacțiilor: cadrul de aplicare a taxelor de supraveghere începând cu anul 2020

Disponibilă numai în limba engleză.

Observații primite

Disponibile numai în limba engleză.

Întrebări frecvente

11/4/2019

Comunicat de presă

Modificarea Regulamentului BCE privind taxele de supraveghere. Lansarea unei consultări publice referitoare la modificarea Regulamentului BCE privind taxele de supraveghere și răspunsurile la feedbackul primit din partea publicului în 2017

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere revizuit - versiune consolidată

Disponibil numai în limba engleză.

Întrebări frecvente

Documente de referință

2/6/2017

Consultarea publică referitoare la reexaminarea Regulamentului BCE privind taxele de supraveghere (2017)

28/3/2015

Decizia (UE) 2015/530 a Băncii Centrale Europene din 11 februarie 2015 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizate pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2015/7)

27/5/2014

Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41)

16/4/2014

Regulamentul-cadru privind MUS

15/10/2013

Regulamentul privind MUS