Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejná konzultácia o zmenách rámca poplatkov za dohľad

Konzultácia navrhuje zmeny nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad na základe pripomienok prijatých počas prvej verejnej konzultácie k tejto problematike v roku 2017 ako aj počas následných diskusií. K zmenám nariadenia sa vyjadrila verejnosť, Rada pre dohľad a príslušné vnútroštátne orgány.

Navrhované zmeny rámca poplatkov za dohľad ECB sa týkajú predovšetkým časového priebehu a postupu výpočtu poplatkov v prípade všetkých bánk, nad ktorými ECB vykonáva priamy či nepriamy dohľad.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 6. júna 2019.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 6. júna 2019 prostredníctvom tohto formulára:

Formulár na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie

V potrebných prípadoch uveďte relevantné príklady alebo údaje.

Po ukončení verejnej konzultácie budú zverejnené len pripomienky predložené prostredníctvom uvedených formulárov.

Predkladanie pripomienok e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

V predmete uveďte „Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”.

Predkladanie pripomienok poštou:

Svoje pripomienky môžete posielať na nasledujúcu adresu:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Nemecko

Zverejnenie pripomienok

Po uplynutí konzultácie budú všetky pripomienky predložené prostredníctvom určeného formulára spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v prípade verejných konzultácií
Dokumenty
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)