Menu

Verejná konzultácia o zmenách rámca poplatkov za dohľad

Konzultácia navrhuje zmeny nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad na základe pripomienok prijatých počas prvej verejnej konzultácie k tejto problematike v roku 2017 ako aj počas následných diskusií. K zmenám nariadenia sa vyjadrila verejnosť, Rada pre dohľad a príslušné vnútroštátne orgány.

Navrhované zmeny rámca poplatkov za dohľad ECB sa týkajú predovšetkým časového priebehu a postupu výpočtu poplatkov v prípade všetkých bánk, nad ktorými ECB vykonáva priamy či nepriamy dohľad.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 6. júna 2019.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 6. júna 2019 prostredníctvom tohto formulára:

Formulár na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie

V potrebných prípadoch uveďte relevantné príklady alebo údaje.

 

Po ukončení verejnej konzultácie budú zverejnené len pripomienky predložené prostredníctvom uvedených formulárov.


Predkladanie pripomienok e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

V predmete uveďte „Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”.


Predkladanie pripomienok poštou:

Svoje pripomienky môžete posielať na nasledujúcu adresu:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Nemecko

Zverejnenie pripomienok

Po uplynutí konzultácie budú všetky pripomienky predložené prostredníctvom určeného formulára spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v prípade verejných konzultácií

Dokumenty
17/12/2019

Tlačová správa

 

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2019/37)

 
Revidované nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad – konsolidovaná verzia

K dispozícii len v angličtine.

 

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2019/38)

 
Súhrn odpovedí: rámec poplatkov za dohľad od roku 2020

K dispozícii len v angličtine.

 
Prijaté pripomienky

K dispozícii len v angličtine.

 

Najčastejšie otázky

11. 4. 2019

Tlačová správa

 

Zmeny nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad. Otvorenie verejnej konzultácie k zmenám nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad a odpovede na pripomienky verejnosti prijaté v roku 2017

 

Revidované nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad: konsolidovaná verzia

K dispozícii len v angličtine.

 

Najčastejšie otázky

Referenčné dokumenty

2. 6. 2017

Verejná konzultácia o revízii nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad (2017)

28. 3. 2015

Rozhodnutie ECB (EÚ) č. 2015/530 z 11. februára 2015 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2015/7)

27. 5. 2014

Nariadenie ECB (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41)

16. 4. 2014

Nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu

15. 10. 2013

Nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu