Menu

Veřejná konzultace ke změnám rámce poplatků za dohled

V rámci konzultace jsou navrhovány změny nařízení ECB o poplatcích za dohled s ohledem na zpětnou vazbu obdrženou během první veřejné konzultace k tomuto tématu v roce 2017 a také během následných diskuzí. Zpětnou vazbu poskytla veřejnost, Rada dohledu ECB a vnitrostátní příslušné orgány.

Navrhované změny rámce ECB pro poplatky za dohled se týkají zejména načasování a metody výpočtu poplatku pro všechny banky, nad nimiž ECB vykonává přímý nebo nepřímý dohled.

Lhůta pro předložení připomínek: půlnoc (SEČ), 6. června 2019.

V úvahu budou vzaty pouze připomínky, které ECB obdrží do uvedené lhůty.

Předkládání připomínek

Své připomínky prosím předkládejte do půlnoci SEČ 6. června 2019 prostřednictvím této šablony:

Šablona pro účely veřejné konzultace

Podle potřeby uveďte prosím příklady a údaje.

 

Pouze připomínky předložené prostřednictvím dané šablony budou po skončení této veřejné konzultace zveřejněny.


Předkládání připomínek e-mailem:

Své připomínky zasílejte na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Do předmětu uveďte „Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)“.


Předkládání připomínek poštou:

Své připomínky zasílejte na adresu:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)“
60640 Frankfurt am Main
Germany

Zveřejnění připomínek

Po skončení období konzultace budou všechny připomínky předložené prostřednictvím dané šablony zveřejněny na této internetové stránce, a to včetně odpovědí na ně. Informace o tom, jak bude naloženo s vašimi osobními údaji a příspěvky, naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů:

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro účely veřejných konzultací

Dokumenty
17/12/2019

Tisková zpráva

 

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled (ECB/2019/37)

 

Revidované nařízení ECB o poplatcích za dohled – konsolidované znění

K dispozici pouze anglicky.

 

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/2158 ze dne 5. prosince 2019 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2019/38)

 

Souhrn vyhodnocení připomínek: rámec pro poplatky za dohled počínaje rokem 2020

K dispozici pouze anglicky.

 

Obdržené připomínky

K dispozici pouze anglicky.

 

FAQ

11. 4. 2019

Tisková zpráva

 

Změny nařízení ECB o poplatcích za dohled. Zahájení veřejné konzultace ke změnám nařízení ECB o poplatcích za dohled a odpovědi na připomínky obdržené od veřejnosti v roce 2017

 

Revidované nařízení ECB o poplatcích za dohled (konsolidované znění)

K dispozici pouze anglicky.

 

Nejčastější dotazy

Referenční dokumenty

2. 6. 2017

Veřejná konzultace k přezkumu nařízení ECB o poplatcích za dohled (2017)

28. 3. 2015

Rozhodnutí ECB (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2015/7)

27. 5. 2014

Nařízení ECB (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

16. 4. 2014

Nařízení o rámci SSM

15. 10. 2013

Nařízení o SSM