Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om ändringar i ramverket för tillsynsavgifter

Under samrådet föreslås olika ändringar av ECB:s förordning om tillsynsavgifter, med beaktande av de synpunkter som erhållits under det första offentliga samrådet om denna fråga 2017 samt under de efterföljande diskussionerna. Feedback har inkommit från allmänheten, ECB:s tillsynsnämnd och nationella behöriga myndigheter.

De föreslagna ändringarna i ECB:s ramverk för tillsynsavgifter gäller främst tidpunkt och metod för att beräkna avgiften för alla banker som står under ECB:s direkta och indirekta tillsyn.

Sista datum för inlämning av kommentarer: midnatt centraleuropeisk tid (CET) den 6 juni 2019.

Endast kommentarer som inkommer innan tidsfristen löper ut kommer att beaktas.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 6 juni 2019 i detta formulär:

Formulär för offentligt samråd

Ange i förekommande fall relevanta exempel eller uppgifter.

Endast kommentarer som lämnas genom formulären ovan publiceras efter det offentliga samrådet.

Kommentarer per e-post:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vänligen skriv ”Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)” som ärenderubrik.

Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggörande av kommentarer

När samrådsperioden har avslutats kommer alla kommentarer som lämnats genom ovanstående formulär att offentliggöras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy för offentliga samråd
Dokument
Visselblåsning