Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Javno savjetovanje o izmjenama okvira za naknade za nadzor

U savjetovanju se predlažu izmjene uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor, uzimajući u obzir povratne informacije dobivene tijekom prvog javnog savjetovanja o tom pitanju 2017. i u naknadnim raspravama. Povratne informacije dobivene su od javnosti, Nadzornog odbora ESB‑a i nacionalnih nadležnih tijela.

Predložene izmjene okvira ESB‑a za naknade za nadzor uglavnom se odnose na vremenski raspored i metodu izračuna naknada za nadzor za sve banke koje ESB izravno ili neizravno nadzire.

Rok za dostavljanje primjedbi: ponoć po srednjoeuropskom vremenu 6. lipnja 2019.

U obzir će se uzeti samo one primjedbe koje budu zaprimljene prije navedenog roka.

Dostavljanje primjedbi

Molimo vas da primjedbe dostavite do ponoći prema srednjoeuropskom vremenu 6. lipnja 2019. u ovom obrascu:

Obrazac za javno savjetovanje

Molimo upišite odgovarajuće primjere ili podatke prema potrebi.

Po završetku javnog savjetovanja objavit će se samo one primjedbe koje budu dostavljene u tom obrascu.

Dostavljanje primjedbi e‑poštom:

Primjedbe pošaljite na e‑adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Molimo da u predmetu poruke napišete »Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)« odnosno »Javno savjetovanje o izmjenama okvira za naknade za nadzor (2019.)«.

Dostavljanje primjedbi običnom poštom:

Primjedbe pošaljite na sljedeću adresu:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
»Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)«
60640 Frankfurt am Main
Njemačka

Objava primjedbi

Nakon razdoblja savjetovanja na ovoj će stranici biti objavljene sve primjedbe dostavljene u gornjem obrascu i izjava o povratnim informacijama. Više informacija o tome kako će se postupati s vašim osobnim podatcima i primjedbama možete pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti privatnosti.

Izjava o zaštiti privatnosti u sklopu javnog savjetovanja
Dokumenti
Prijava povreda, tzv. zviždanje