Menu

Javno savjetovanje o izmjenama okvira za naknade za nadzor

U savjetovanju se predlažu izmjene uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor, uzimajući u obzir povratne informacije dobivene tijekom prvog javnog savjetovanja o tom pitanju 2017. i u naknadnim raspravama. Povratne informacije dobivene su od javnosti, Nadzornog odbora ESB‑a i nacionalnih nadležnih tijela.

Predložene izmjene okvira ESB‑a za naknade za nadzor uglavnom se odnose na vremenski raspored i metodu izračuna naknada za nadzor za sve banke koje ESB izravno ili neizravno nadzire.

Rok za dostavljanje primjedbi: ponoć po srednjoeuropskom vremenu 6. lipnja 2019.

U obzir će se uzeti samo one primjedbe koje budu zaprimljene prije navedenog roka.

Dostavljanje primjedbi

Molimo vas da primjedbe dostavite do ponoći prema srednjoeuropskom vremenu 6. lipnja 2019. u ovom obrascu:

Obrazac za javno savjetovanje

Molimo upišite odgovarajuće primjere ili podatke prema potrebi.

 

Po završetku javnog savjetovanja objavit će se samo one primjedbe koje budu dostavljene u tom obrascu.


Dostavljanje primjedbi e‑poštom:

Primjedbe pošaljite na e‑adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Molimo da u predmetu poruke napišete »Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)« odnosno »Javno savjetovanje o izmjenama okvira za naknade za nadzor (2019.)«.


Dostavljanje primjedbi običnom poštom:

Primjedbe pošaljite na sljedeću adresu:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
»Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)«
60640 Frankfurt am Main
Njemačka

Objava primjedbi

Nakon razdoblja savjetovanja na ovoj će stranici biti objavljene sve primjedbe dostavljene u gornjem obrascu i izjava o povratnim informacijama. Više informacija o tome kako će se postupati s vašim osobnim podatcima i primjedbama možete pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti privatnosti.

Izjava o zaštiti privatnosti u sklopu javnog savjetovanja

Dokumenti
17. 12. 2019.

Priopćenje za javnost

 

Uredba (EU) 2019/2155 Europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor (ESB/2019/37)

 
Izmijenjena uredba ESB-a o naknadama za nadzor, pročišćena verzija

dostupno isključivo na engleskom jeziku

 

Odluka (EU) 2019/2158 Europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2019/38)

 
Izjava o povratnim informacijama: okvir za naknade za nadzor od 2020.

dostupno isključivo na engleskom jeziku

 
Primljene primjedbe

dostupno isključivo na engleskom jeziku

 

Česta pitanja

11. 4. 2019.

Priopćenje za javnost

 

Izmjene uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor. Otvaranje javnog savjetovanja o izmjenama uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor i odgovori na povratne informacije dobivene od javnosti u 2017.

 

Revidirana uredba ESB‑a o naknadama za nadzor, pročišćena verzija

dostupno isključivo na engleskom jeziku

 

Česta pitanja

Referentni dokumenti

2. 6. 2017.

Javno savjetovanje o preispitivanju uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor (2017.)

28. 3. 2015.

Odluka (EU) 2015/530 Europske središnje banke od 11. veljače 2015. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2015/7)

27. 5. 2014.

Uredba (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41)

16. 4. 2014.

Okvirna uredba o SSM‑u

15. 10. 2013.

Uredba o SSM‑u