Menu

Konsultazzjoni pubblika dwar emendi għall-qafas tat-tariffi superviżorji

Il-konsultazzjoni tipproponi tibdil fir-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji, filwaqt li tqis ir-reazzjonijiet li waslu matul l-ewwel konsultazzjoni pubblika dwar din il-kwistjoni fl-2017 kif ukoll matul diskussjonijiet sussegwenti. Ir-rispons wasal mingħand il-pubbliku, il-Bord Superviżorju tal-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

L-emendi proposti għall-qafas tat-tariffi  superviżorji tal-BĊE jikkonċernaw prinċipalment iż-żmien u l-metodu tal-kalkolu tat-tariffa għall-banek kollha li huma direttament u indirettament sorveljati mill-BĊE.

Data tal-għeluq biex jintbagħtu l-kummenti: nofsillejl CET fis-6 ta’ Ġunju 2019.

Jiġu kunsidrati biss il-kummenti li jaslu sa din id-data.

Kif tibgħat il-kummenti

Jekk jogħġbok ibgħat il-kummenti tiegħek sa nofsillejl CET fis-6 ta’ Ġunju 2019 billi tuża din il-formola:

Formola tal-konsultazzjoni pubblika

Jekk jogħġbok agħti eżempji jew tagħrif rilevanti kif jixraq.

 

Il-kummenti pprovduti bl-użu tal-mudelli ta’ hawn fuq biss għandhom jiġu ppubblikati wara l-għeluq ta' din il-konsultazzjoni pubblika.


Kummenti bil-posta elettronika:

Ibgħat il-kummenti tiegħek lil: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Jekk jogħġbok ikteb “Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees (2019)” fil-linja tas-suġġett.


Kummenti bil-posta:

Ibgħat il-kummenti tiegħek f’dan l-indirizz:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Pubblikazzjoni tal-kummenti

Meta jintemm il-perjodu ta’ konsultazzjoni, il-kummenti kollha sottomessi bl-użu tal-mudell ta’ hawn fuq jixxandru f’din il-paġna web flimkien ma’ stqarrija bir-reazzjonijiet. Għal dettalji fuq kif se jiġu trattati t-tagħrif personali u l-kontribut tiegħek, jekk jogħġbok ara d-dikjarazzjoni ta’ kunfidenzjalità:

Dikjarazzjoni ta’ privatezza għall-konsultazzjonijiet pubbliċi

Dokumenti
17/12/2019

Stqarrija għall-Istampa

 

Regolament (UE) 2019/2155 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta' Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1163/2014 dwar it-tariffi superviżorji (ECB/2019/37)

 
Regolament BĊE rivedut dwar it-tariffi superviżorji - verżjoni konsolidata  

Disponibbli bl-Ingliż biss.

 

Deċiżjoni  (UE) 2019/2158 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta' Diċembru dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir tad-dejta dwar fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2019/38) 

 
Stqarrija ta' rispons: qafas tariffarju superviżorju mill-2020 'il quddiem

Disponibbli bl-Ingliż biss.

 
Kummenti rċevuti

Disponibbli bl-Ingliż biss.

 

FAQ

11/04/2019

Stqarrija għall-istampa

 

Emendi għar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji Tnedija ta’ konsultazzjoni pubblika dwar bidliet fir-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji u tweġibiet għal kummenti li waslu mingħand il-pubbliku fl-2017

 

Regolament tal-BĊE rivedut dwar tariffi superviżorji - verżjoni kkonsolidata

Disponbbli bl-Ingliż biss.

 

Mistoqsijiet komuni

Dokumenti ta’ referenza

02/06/2017

Konsultazzjoni pubblika fuq ir-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji (2017)

28/03/2015

Deċiżjoni (UE) 2015/530 tal-BĊE tal-11 ta’ Frar 2015 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ dejta dwar fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2015/7).

27/05/2014

Regolament (UE) Nru 1163/2014 tal-BĊE tat-22 ta’ Ottubru 2014 dwar it-tariffi superviżorji (BĊE/2014/41)

16/04/2014

Regolament Qafas tal-MSU

15/10/2013

Regolament MSU