Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen valvontamaksuasetuksen muutoksista

EKP järjestää valvontamaksuasetuksen uudelleentarkastelusta uuden kuulemisen. Sen aiheena ovat varsinaiset muutosehdotukset, joissa on otettu huomioon vuoden 2017 kuulemisen aikana sekä asian myöhemmässä käsittelyssä saatu palaute. Palautetta on saatu yleisöltä, EKP:n valvontaelimeltä ja kansallisilta valvontaviranomaisilta.

Muutosehdotukset koskevat lähinnä valvontamaksujen ajankohtaa ja laskentamenetelmää, ja niiden piirissä ovat kaikkien EKP:n suoraan tai välillisesti valvomien pankkien maksut.

Kommentit pyydetään lähettämään viimeistään 6.6.2019 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää viimeistään 6.6.2019 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointilomaketta.

Julkisen kuulemisen kommentointilomake

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Vain kommentointilomaketta käyttäen lähetetyt kommentit julkaistaan kuulemisen päättymisen jälkeen.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Sähköpostin otsikoksi laitetaan ”Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”.

Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentointilomaketta käyttäen toimitetut kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on tietosuojalausekkeessa.

Tietosuojalauseke – julkiset kuulemiset
Asiakirjat
Ilmoita väärinkäytöksestä