Menu

Julkinen kuuleminen valvontamaksuasetuksen muutoksista

EKP järjestää valvontamaksuasetuksen uudelleentarkastelusta uuden kuulemisen. Sen aiheena ovat varsinaiset muutosehdotukset, joissa on otettu huomioon vuoden 2017 kuulemisen aikana sekä asian myöhemmässä käsittelyssä saatu palaute. Palautetta on saatu yleisöltä, EKP:n valvontaelimeltä ja kansallisilta valvontaviranomaisilta.

Muutosehdotukset koskevat lähinnä valvontamaksujen ajankohtaa ja laskentamenetelmää, ja niiden piirissä ovat kaikkien EKP:n suoraan tai välillisesti valvomien pankkien maksut.

Kommentit pyydetään lähettämään viimeistään 6.6.2019 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää viimeistään 6.6.2019 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointilomaketta.

Julkisen kuulemisen kommentointilomake

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

 

Vain kommentointilomaketta käyttäen lähetetyt kommentit julkaistaan kuulemisen päättymisen jälkeen.


Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Sähköpostin otsikoksi laitetaan ”Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”.


Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentointilomaketta käyttäen toimitetut kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on tietosuojalausekkeessa.

Tietosuojalauseke – julkiset kuulemiset

Asiakirjat
17/12/2019

Lehdistötiedote

 

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2019/2155, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksuista annetun asetuksen (EU) N:o 1163/2014 muuttamisesta (EKP/2019/37)

 
Tarkistettu EKP:n valvontamaksuasetus – konsolidoitu versio

Saatavilla vain englanniksi

 

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/2158, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2019/38)

 
Palautekooste: valvontamaksujärjestelyt vuodesta 2020 eteenpäin

Saatavilla vain englanniksi

 
Vastaanotetut kommentit

Saatavilla vain englanniksi

 

Vastauksia kysymyksiin

11.4.2019

Lehdistötiedote

 

EKP:n asetus valvontamaksuista: muutokset – Julkinen kuuleminen EKP:n valvontamaksuasetukseen tehtävistä muutoksista ja vastaukset vuoden 2017 kuulemisessa saatuihin kommentteihin

 

Tarkistettu EKP:n valvontamaksuasetus – konsolidoitu versio

Saatavilla vain englanniksi

 

Vastauksia kysymyksiin

Viiteasiakirjat

2.6.2017

Julkinen kuuleminen EKP:n valvontamaksuasetuksen uudelleentarkastelusta (2017)

28.3.2015

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/530, annettu 11 päivänä helmikuuta 2015, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2015/7)

27.5.2014

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1163/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, valvontamaksuista (EKP/2014/41)

16.4.2014

YVM-kehysasetus

15.10.2013

YVM-asetus