Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Sabiedriskā apspriešana par uzraudzības maksu regulējuma grozījumiem

Apspriešanā tiek ierosinātas ECB Regulas par uzraudzības maksām pārmaiņas, ņemot vērā atsauksmes, kas saņemtas 2017. gadā pirmās sabiedriskās apspriešanas gaitā, kā arī turpmākās diskusijās. Atsauksmes tika saņemtas no sabiedrības, ECB Uzraudzības valdes un valstu kompetentajām iestādēm.

Ierosinātie ECB uzraudzības regulējuma grozījumi galvenokārt attiecas uz uzraudzības maksas aprēķināšanas grafiku un metodi visām ECB tieši un netieši uzraudzītajām bankām.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2019. gada 6. jūnijs, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Komentāru iesniegšana

Lūdzam komentārus iesniegt līdz 2019. gada 6. jūnijam, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šo veidni.

Sabiedriskās apspriešanas veidne

Ja iespējams, lūdzam sniegt atbilstošus piemērus vai datus.

Sabiedriskajā apspriešanā tiks ņemti vērā tikai tie komentāri, kas iesniegti, izmantojot veidnes.

Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees (2019)".

Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees (2019)"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas perioda beigām visi komentāri, kas iesniegti, izmantojot iepriekš minētās veidnes, tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums saistībā ar sabiedriskajām apspriešanām
Dokumenti
Trauksmes celšana