Menu

Javno posvetovanje o spremembah okvira nadomestil za nadzor

Predmet posvetovanja so predlagane spremembe uredbe ECB o nadomestilih za nadzor, ki so bile oblikovane ob upoštevanju povratnih informacij iz prvega javnega posvetovanja o tej temi v letu 2017 ter iz razprav po posvetovanju. Pripombe so podali predstavniki javnosti, Nadzorni odbor ECB in pristojni nacionalni organi.

Predlagane spremembe v okviru nadomestil za nadzor se nanašajo predvsem na časovni potek in metodo izračunavanja nadomestil za nadzor za vse banke, ki so pod neposrednim ali posrednim nadzorom ECB.

Rok za oddajo pripomb: 6. junij 2019 opolnoči po srednjeevropskem času.

Upoštevali bomo samo pripombe, ki jih bomo prejeli do tega roka.

Oddaja pripomb

Pripombe oddajte do 6. junija 2019 opolnoči po srednjeevropskem času, pri čemer uporabite spodnjo predlogo.

Predloga za javno posvetovanje

Kjer je smiselno, svoje pripombe podkrepite z ustreznimi primeri ali podatki.

 

Po zaključku posvetovanja bodo objavljene samo pripombe, oddane na tej predlogi.


Oddaja pripomb po e-pošti

Naslov za oddajo pripomb: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Prosimo vas, da kot zadevo navedete »Javno posvetovanje o spremembah okvira nadomestil za nadzor (2019)«.


Oddaja pripomb po pošti

Naslov za oddajo pripomb:

Evropska centralna banka
Sekretariat Nadzornega odbora
»Javno posvetovanje o spremembah okvira nadomestil za nadzor (2019)«
60640 Frankfurt na Majni
Nemčija

Objava pripomb

Po koncu posvetovanja bomo vse pripombe, ki so bile oddane na zgornji predlogi, skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje objavili na tej spletni strani. Podrobnosti o tem, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in vašim prispevkom, so v izjavi o varstvu zasebnosti:

Izjava o varstvu zasebnosti pri javnih posvetovanjih

Dokumenti
17. 12. 2019

Sporočilo za javnost

 

Uredba (EU) 2019/2155 Evropske centralne banke z dne 5. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1163/2014 o nadomestilih za nadzor (ECB/2019/37)

 
Spremenjena Uredba ECB o nadomestilih za nadzor – prečiščeno besedilo

Na voljo samo v angleščini.

 

Sklep (EU) 2019/2158 Evropske centralne banke z dne 5. decembra o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o nadomestilih za nadzor, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor (ECB/2019/38)

 
Poročilo o odzivih na javno posvetovanje: okvir nadomestil za nadzor od leta 2020 dalje

Na voljo samo v angleščini.

 
Prejete pripombe

Na voljo samo v angleščini.

 

Pogosta vprašanja

11. 4. 2019

Sporočilo za javnost

 

Spremembe uredbe ECB o nadomestilih za nadzor. Začetek javnega posvetovanja o spremembah uredbe ECB o nadomestilih za nadzor in odgovori na pripombe javnosti iz leta 2017

 

Spremenjena uredba ECB o nadomestilih za nadzor – prečiščeno besedilo

Na voljo samo v angleščini.

 

Pogosta vprašanja

Referenčni dokumenti

2. 6. 2017

Javno posvetovanje o pregledu uredbe ECB o nadomestilih za nadzor (2017)

28. 3. 2015

Sklep (EU) 2015/530 Evropske centralne banke z dne 11. februarja 2015 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor (ECB/2015/7)

27. 5. 2014

Uredba (EU) št. 1163/2014 Evropske centralne banke z dne 22. oktobra 2014 o nadomestilih za nadzor (ECB/2014/41)

16. 4. 2014

Okvirna uredba o EMN

15. 10. 2013

Uredba o EMN