Menu

Offentlig høring om ændring af rammerne for tilsynsgebyrer

I høringsdokumentet foreslås ændringer af ECB's forordning om tilsynsgebyrer, idet der tages højde for den feedback, som blev modtaget i forbindelse med den første offentlige høring om emnet i 2017 og under de efterfølgende drøftelser. Der blev modtaget feedback fra offentligheden, ECB's tilsynsråd og de kompetente nationale myndigheder.

De foreslåede ændringer af ECB's rammer for tilsynsgebyrer vedrører primært tidsplanen og metoden til beregning af gebyrer for alle banker, der er under ECB's direkte og indirekte tilsyn.

Frist for indsendelse af kommentarer: midnat CET 6. juni 2019.

Kun kommentarer, der er modtaget inden for fristen, bliver taget i betragtning.

Indsendelse af kommentarer

Kommentarer kan indsendes indtil midnat CET 6. juni 2019 ved hjælp af dette skema:

Skema til høringssvar

Giv relevante eksempler eller data, hvor det er muligt.

 

Kun kommentarer, der indsendes ved hjælp af ovenstående skema, bliver offentliggjort efter den offentlige hørings afslutning.


Kommentarer pr. e-mail:

Kommentarer sendes til: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Skriv venligst "Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)" i emnefeltet.


Kommentarer pr. post:

Kommentarer sendes til:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)"
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggørelse af kommentarer

Når høringen er afsluttet, offentliggøres alle kommentarer, der er indsendt ved hjælp af ovenstående skema, på dette websted sammen med en redegørelse for resultatet. For nærmere oplysninger om, hvordan personoplysninger og bidrag behandles, se databeskyttelseserklæringen:

Databeskyttelseserklæring ved offentlige høringer

Dokumenter
17/12/2019

Pressemeddelelse

 

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2019/2155 af 5. december 2019 om ændring af forordning  (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2019/37)

 
ECB's reviderede forordning om tilsynsgebyrer − konsolideret udgave

Findes kun på engelsk.

 

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/2158 af 5. december 2019 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer

 
Redegørelse fra den offentlige høring: gebyrrammen fra og med 2020

Findes kun på engelsk.

 
Indsendte kommentarer

Findes kun på engelsk.

 

FAQ

11.4.2019

Pressemeddelelse

 

Ændring af ECB's forordning om tilsynsgebyrer. Iværksættelse af offentlig høring om ændring af ECB's forordning om tilsynsgebyrer og svar på den feedback, der blev modtaget fra offentligheden i 2017

 

ECB's reviderede forordning om tilsynsgebyrer − konsolideret udgave

Findes kun på engelsk.

 

Ofte stillede spørgsmål

Referencedokumenter

2.6.2017

Offentlig høring om gennemgangen af ECB's forordning om tilsynsgebyrer (2017)

28.3.2015

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/530 af 11. februar 2015 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2015/7)

27.5.2014

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41)

16.4.2014

SSM-rammeforordningen

15.10.2013

SSM-forordningen