Menu

Konsultacje publiczne na temat zmian w systemie opłat nadzorczych

Konsultacje dotyczą proponowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie opłat nadzorczych, z uwzględnieniem uwag otrzymanych podczas pierwszej rundy konsultacji publicznych w tej sprawie, która odbyła się w 2017, oraz późniejszych dyskusji. Uwagi wpłynęły od przedstawicieli opinii publicznej, Rady ds. Nadzoru i właściwych organów krajowych.

Proponowane zmiany w systemie opłat nadzorczych EBC dotyczą głównie harmonogramu i sposobu obliczania opłat w odniesieniu do wszystkich banków objętych bezpośrednim i pośrednim nadzorem EBC.

Termin zgłaszania uwag: 6 czerwca 2019, godz. 24.00 CET.

Uwzględnione zostaną jedynie uwagi, które wpłyną przed upływem tego terminu.

Zgłaszanie uwag

Uwagi należy zgłaszać do 6 czerwca 2019, godz. 24.00 CET, korzystając z poniższego formularza:

Formularz do konsultacji publicznych

W razie potrzeby należy podać odpowiednie przykłady lub dane.

 

Jedynie uwagi zgłoszone za pomocą powyższego formularza zostaną opublikowane po zakończeniu konsultacji.


Zgłaszanie uwag e-mailem

Prosimy przesyłać uwagi na adres: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

W temacie wiadomości należy wpisać: „Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”.


Zgłaszanie uwag listownie

Uwagi należy przesyłać na adres:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Publikacja uwag

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone za pomocą powyższego formularza zostaną opublikowane na tej stronie wraz z podsumowaniem wyników konsultacji. Szczegółowe informacje o sposobie postępowania z danymi osobowymi respondentów i odpowiedziami znajdują się w oświadczeniu o ochronie prywatności:

Oświadczenie o ochronie prywatności w konsultacjach publicznych

Dokumenty
17.12.2019

Komunikat prasowy

 

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2155 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2019/37)

 
Zmienione rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych – wersja skonsolidowana

Dostępne jedynie po angielsku.

 

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2158 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2019/38)

 
Podsumowanie wyników konsultacji: zasady dotyczące opłat nadzorczych od roku 2020

Dostępne jedynie po angielsku.

 
Otrzymane uwagi

Dostępne jedynie po angielsku.

 

Częste pytania

11.04.2019

Komunikat prasowy

 

Zmiany w rozporządzeniu EBC w sprawie opłat nadzorczych. Rozpoczęcie konsultacji publicznych na temat zmian w rozporządzeniu EBC w sprawie opłat nadzorczych oraz odpowiedzi na uwagi otrzymane podczas konsultacji w roku 2017

 

Zmienione rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych – wersja skonsolidowana

Dostępne jedynie po angielsku.

 

Częste pytania

Dokumenty referencyjne

2.06.2017

Konsultacje publiczne związane z przeglądem rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych (2017)

28.03.2015

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/530 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2015/7)

27.05.2014

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1163/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41)

16.04.2014

Rozporządzenie ramowe SSM

15.10.2013

Rozporządzenie SSM