Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Konsultacje publiczne na temat zmian w systemie opłat nadzorczych

Konsultacje dotyczą proponowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie opłat nadzorczych, z uwzględnieniem uwag otrzymanych podczas pierwszej rundy konsultacji publicznych w tej sprawie, która odbyła się w 2017, oraz późniejszych dyskusji. Uwagi wpłynęły od przedstawicieli opinii publicznej, Rady ds. Nadzoru i właściwych organów krajowych.

Proponowane zmiany w systemie opłat nadzorczych EBC dotyczą głównie harmonogramu i sposobu obliczania opłat w odniesieniu do wszystkich banków objętych bezpośrednim i pośrednim nadzorem EBC.

Termin zgłaszania uwag: 6 czerwca 2019, godz. 24.00 CET.

Uwzględnione zostaną jedynie uwagi, które wpłyną przed upływem tego terminu.

Zgłaszanie uwag

Uwagi należy zgłaszać do 6 czerwca 2019, godz. 24.00 CET, korzystając z poniższego formularza:

Formularz do konsultacji publicznych

W razie potrzeby należy podać odpowiednie przykłady lub dane.

Jedynie uwagi zgłoszone za pomocą powyższego formularza zostaną opublikowane po zakończeniu konsultacji.

Zgłaszanie uwag e-mailem

Prosimy przesyłać uwagi na adres: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

W temacie wiadomości należy wpisać: „Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”.

Zgłaszanie uwag listownie

Uwagi należy przesyłać na adres:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on amendments to the supervisory fees framework (2019)”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Publikacja uwag

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone za pomocą powyższego formularza zostaną opublikowane na tej stronie wraz z podsumowaniem wyników konsultacji. Szczegółowe informacje o sposobie postępowania z danymi osobowymi respondentów i odpowiedziami znajdują się w oświadczeniu o ochronie prywatności:

Oświadczenie o ochronie prywatności w konsultacjach publicznych
Dokumenty
Demaskowanie nieprawidłowości