Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB start openbare raadpleging betreffende wijzigingen van het kader voor toezichtsvergoedingen

11 april 2019

  • De raadpleging biedt mogelijkheid tot commentaar op wijzigingen van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht, gebaseerd op tijdens de raadpleging in 2017 ontvangen input
  • Alle banken gaan profiteren van een efficiëntere en meer op maat gesneden procedure
  • Voor de kleinste banken onder indirect toezicht daalt de te betalen vergoeding
  • De raadplegingsperiode loopt af op 6 juni 2019

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat vandaag van start met een openbare raadpleging over de voorgestelde wijzigingen van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht. In deze raadpleging is rekening gehouden met de feedback die tijdens de eerste openbare raadpleging over dit onderwerp in 2017 werd ontvangen en de input van de nationale bevoegde autoriteiten. De onderhavige raadpleging loopt af op 6 juni 2019.

De voorgestelde wijzigingen betreffen in het bijzonder de individuele vergoedingen die de ECB in rekening brengt aan de onder haar toezicht staande banken en het tijdstip waarop deze worden geïnd. De voorstellen leiden er vooral toe dat de ECB de vergoedingen gaat berekenen op basis van de werkelijk gemaakte kosten van het toezicht en deze vergoedingen aan het eind van de vergoedingscyclus in rekening zal brengen. Dit resulteert in een efficiëntere procedure in vergelijking met de huidige aanpak, waarbij de ECB de vergoedingen schat en deze in het jaar in rekening brengt.

Daarnaast behelzen de wijzigingen een verlaging door de ECB van de minimumvergoeding voor circa de helft van de onder haar indirect toezicht staande banken. Hiervan profiteren in het bijzonder de kleinste banken in deze groep, die een aanzienlijke verlichting van de financiële last zullen ervaren.

De wijzigingen zullen tevens het berekenen van de vergoeding vereenvoudigen en de bureaucratische last voor de banken verlichten. Onderdeel van de voorstellen is dat de ECB toezichtsgegevens waarover zij reeds beschikt, hergebruikt om de vergoedingen te berekenen. Bovendien doet de ECB het voorstel om voor sommige entiteiten het proces rond de verificatie van de aan de berekening van de toezichtsvergoeding ten grondslag liggende activa te vereenvoudigen, en de vergoedingskennisgevingen ter beschikking te stellen in alle officiële talen van de Europese Unie.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Susanne Pihs-Lang, tel. +49 69 1344 3586.

Bijlage:

Raadplegingsprocedure:

De ECB neemt de tijdens de raadpleging ontvangen opmerkingen in overweging bij het finaliseren van de vast te stellen verordening. De raadplegingsdocumenten zijn te raadplegen op de website van ECB-Bankentoezicht en omvatten een openbaar raadplegingsdocument, met daarin de gewijzigde Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht, een geconsolideerde versie van de rechtshandeling, de reacties op de opmerkingen die werden ontvangen gedurende de openbare raadpleging in 2017, veelgestelde vragen en een formulier om commentaar te geven.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders