Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2019

En gång om året publicerar ECB en sammanfattning av ÖUP-resultaten för alla banker som står under direkt tillsyn.

Huvudbudskap från ÖUP 2019 – utdrag från det samlade ÖUP-resultatet 2019

ÖUP:s CET1-krav och -vägledning (exkl. systembuffertar och kontracyklisk buffert) för 2019 års cykel är överlag stabila på 10,6 procent jämfört med 2018 års cykel.

Fokus ligger fortfarande på affärsmodeller, och tillsynsmyndigheter understryker att hållbarheten i bankers affärsmodeller är ett mycket viktigt riskområde för ÖUP 2019.

Organisationsstyrning förblir ett riskområdet för tillsynen. Anledningen är de försämrade betygen orsakade av begränsad effektivitet inom ledningsorgan, svagheter i interna kontroller, dålig aggregeringskapacitet för data och svaga utkontrakteringsarrangemang.

När ECB inledde sitt tillsynsarbete för fem år sedan uppgick nödlidande lån (NPL) till omkring 1 000 miljarder euro (en NPL-kvot på 8 procent). I slutet av september 2019 hade volymen nödlidande lån i betydande institut minskat till 543 miljarder euro (en NPL-kvot på 3,4 procent).

För närvarande står operativ risk från särskilda engångsförluster och ökad IT-/cyberrisk för ett antal betydande institut i fokus för tillsynsmyndigheter.

De två huvudsakliga riskhanteringsprocesserna för kapital och likviditet – IKU och ILU – behöver överlag förbättras. Detta gäller även för deras roll i ÖUP, som kommer att bli mer betydande framöver.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning