Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu v roce 2019

Jednou ročně zveřejňujeme souhrn výsledků procesu dohledu a hodnocení (SREP) za všechny banky, nad kterými vykonáváme přímý dohled.

Nejdůležitější sdělení v celkovém SREP 2019 – výňatek z agregovaných výsledků SREP za rok 2019

V rámci SREP zůstávají požadavky na kapitál Tier 1 a pokyny (s výjimkou systémových kapitálových rezerv a proticyklické kapitálové rezervy) v cyklu 2019 ve srovnání s cyklem 2018 celkově stabilní na úrovni 10,6 %.

Obchodní model je nadále jedním z ústředních bodů pozornosti v oblasti dohledu, přičemž pracovníci dohledu poukázali na udržitelnost obchodního modelu bank jako na jednu z nejdůležitějších oblastí SREP 2019.

Správa a řízení zůstává jednou z rizikových oblastí, která je důvodem mimořádného znepokojení v oblasti dohledu v důsledku zhoršujících se výsledků způsobených omezenou účinností řídících orgánů, slabými místy vnitřních kontrol, nedostatečnou schopností agregace údajů a slabými opatřeními při externím zadávání činností.

Když ECB před pěti lety převzala úkoly v oblasti dohledu, úvěry se selháním zhruba 1 bilion EUR (8% podíl úvěrů se selháním). Do konce září 2019 byl objem úvěrů se selháním držených významnými institucemi snížen na 543 mld. EUR (3,4% podíl úvěrů se selháním).

Operační riziko způsobené specifickými jednorázovými ztrátami a zvýšeným rizikem v oblasti IT a kybernetické kriminality představuje u řady významných institucí jednu z klíčových oblastí pokračujícího zaměření pracovníků dohledu.

Celkově vykazují dva klíčové postupy pro řízení rizik – ICAAP a ILAAP – významnou potřebu zlepšení, a to rovněž vzhledem k jejich úloze v procesu SREP, která v budoucnu vzroste.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)