Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Процесът по надзорен преглед и оценка през 2019 г.

Веднъж годишно публикуваме резюме на резултатите от ПНПО за всички банки, над които упражняваме пряк надзор.

Основни послания от цялостния ПНПО 2019 – извадка от обобщените резултати от ПНПО за 2019 г.

Изискванията и насоките за БСК1 по ПНПО (без системните буфери и антицикличния буфер) за цикъла 2019 г. са като цяло стабилни на равнище около 10,6% в сравнение с цикъла 2018 г.

Бизнес моделите остават в центъра на вниманието на надзорните органи, като в ПНПО 2019 устойчивостта на бизнес моделите на банките е откроена като основна област на риск.

Институционалното управление остава област на риск, която особено тревожи надзорниците поради влошаването на рейтинга заради ограничената ефективност на ръководните органи, недостатъци на вътрешния контрол, слаб капацитет за агрегиране на данни и незадоволителни споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители.

Преди пет години, когато ЕЦБ пое задълженията си по надзора, размерът на необслужваните кредити беше около 1 трлн. евро (8% съотношение на НОК). Към края на септември 2019 г. обемът на НОК на значимите институции е намален до 543 млрд. евро (3,4% съотношение на НОК).

Операционният риск за редица значими институции, обусловен от конкретни еднократни загуби и повишен ИТ риск и киберриск, представлява основна област, върху която надзорът постоянно съсредоточава вниманието си.

Като цяло двете основни процедури за управление на риска за капитала и ликвидността – ВААК и ВААЛ – свидетелстват за сериозна нужда от усъвършенстване, включително заради ролята им в ПНПО, която ще нараства в бъдеще.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал