Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vuoden 2019 valvojan arviointiprosessi

Valvojan arviointiprosessin tuloksista julkaistaan yhteenveto kerran vuodessa.

Valvojan arviointiprosessin tulokset – keskeiset havainnot vuodelta 2019

Ydinpääomavaatimukset ja ohjeistus (ilman järjestelmäriskipuskureita ja vastasyklistä pääomapuskuria) pysyivät yleisesti ottaen vakaina vuoden 2019 arviointiprosessissa ja olivat noin 10,6 %.

Pankkien liiketoimintamallien kestävyys on yksi valvonnan painopistealueita, ja siihen kiinnitettiin erityistä huomiota myös vuoden 2019 arviointiprosessissa.

Hallinto aiheuttaa myös huolta, sillä tulokset heikkenivät monissa pankeissa, joissa ylimmät hallintoelimet eivät toimineet riittävän tehokkaasti, sisäinen valvonta oli heikkoa, tietojen yhdistämisessä oli puutteita tai ulkoistamisjärjestelyt olivat heikkoja.

Viisi vuotta sitten yhteisen pankkivalvonnan alkaessa ongelmaluottojen määrä merkittävien pankkien taseissa oli yhteensä noin 1 000 miljardia euroa ja niiden suhteellinen osuus 8 %. Syyskuun 2019 lopussa niiden määrä oli supistunut 543 miljardiin euroon ja suhteellinen osuus oli enää 3,4 %.

Operatiivinen riski on jatkuvasti valvonnan keskiössä, sillä monissa merkittävissä pankeissa sitä suurentavat kertaluontoiset tappiot sekä kasvaneet tietotekniset ja kyberriskit.

Pääoman ja likviditeetin arviointimenettelyissä, jotka ovat keskeisiä riskienhallintaprosesseja, on merkittävästi parantamisen varaa, joten niitä tarkastellaan valvojan arviointiprosessissa yhä tiiviimmin.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä