Valvojan arviointiprosessi (SREP)

Pankkivalvojat arvioivat pankkien riskejä ja tarkastavat, onko niihin varauduttu hyvin. Valvojan arviointiprosessissa eri pankkien riskiprofiilit pystytään arvioimaan samalta pohjalta, ja sen jälkeen päätetään valvontatoimista.

Valvojan arviointiprosessin tulokset

Kokonaistulokset vuodelta 2019

Valvojan arviointiprosessin tuloksista julkaistaan yhteenveto kerran vuodessa.

Pilarin 2 pääomavaatimukset (P2R)

Valvojat arvioivat, kuinka paljon pääomaa EKP:n suorassa valvonnassa olevat pankit tarvitsevat varautuakseen riskeihin.

Tulokset aiemmilta vuosilta

Valvojan arviointiprosessin tuloksia on julkaistu vuodesta 2015.


Mitä valvojan arviointiprosessiin kuuluu?

Yhteiset menetelmät

Valvojat käyttävät pankkien arvioinnissa samoja menetelmiä ja yhdenmukaisia välineitä. Valvontaprosessissa keskitytään neljään aiheeseen:

Liiketoimintamalli

Valvojat pyrkivät saamaan hyvän kuvan pankin keskeisistä liiketoiminnoista ja liiketoiminta-alueista, toimintaympäristöstä ja tärkeimmistä haavoittuvuustekijöistä.

Sisäinen hallinto

Valvojat selvittävät, miten pankkia johdetaan, ja ottavat selvää keskeisistä henkilöistä, toiminnoista, ylimmistä päätöksentekoelimistä ja valiokunnista.

Pääomaan vaikuttavat riskit

Valvojat arvioivat pankin luottoriskiä, markkinariskiä, rahoitustaseen korkoriskiä ja operatiivista riskiä.

Maksuvalmiuteen vaikuttavat riskit

Valvojat arvioivat, onko pankilla tarpeeksi käteisvaroja esimerkiksi siltä varalta, että tallettajat haluavat nostaa tavallista enemmän rahaa epävarmassa taloustilanteessa.


Miten valvojan arviointiprosessi suunnitellaan?

Stressitestit

Arviointiprosessin alkuvaiheessa valvojat tekevät pankeille stressitestin, jolla selvitetään niiden haavoittuvuustekijöitä ja kykyä selviytyä vaikeista tilanteista.

Valvontaprioriteetit

EKP:n pankkivalvonta päättää joka vuosi valvontaprioriteeteista, jotka vaikuttavat myös valvojan arviointiprosessin painopisteisiin.

Riskiarvio

EKP:n pankkivalvonta määrittää ja arvioi pankkien riskit vuosittain, ja sen riskiarvio vaikuttaa myös valvojan arviointiprosessin painopisteisiin.