Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas

Priežiūros institucijos vertina riziką, su kuria susiduria bankai, ir tikrina, ar bankai turi priemonių šią riziką tinkamai valdyti. Ši veikla vadinama priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesu arba, trumpiau, SREP (angl. Supervisory Review and Evaluation Process). Jo tikslas – nuosekliai vertinti bankų riziką ir priimti sprendimus dėl būtinų priežiūros priemonių.

SREP rezultatai

SREP 2019 m. suvestiniai rezultatai

Kartą per metus skelbiame visų mūsų tiesiogiai prižiūrimų bankų SREP rezultatų santrauką.

Privalomas 2 ramsčio kapitalas (P2R)

Nurodome, kiek kapitalo turi turėti kiekvienas iš mūsų prižiūrimų bankų, kad galėtų padengti riziką, su kuria susiduria.

Praėjusių metų SREP rezultatai

Nuo 2015 m. kasmet skelbiame SREP rezultatus.


Kaip vykdome SREP?

SREP metodika

Kad bankai būtų vertinami nuosekliai, priežiūros institucijos taiko bendrą metodiką bei suderintų priemonių rinkinį. Vertinami šie keturi aspektai:

Verslo modelis

Priežiūros institucijos analizuoja banko verslo modelį, kad geriau suprastų pagrindinę banko veiklą, verslo sritis, aplinką, kurioje jis veikia, ir silpniausias vietas.

Bendrasis vidaus valdymas

Priežiūros institucijos nuodugniai išnagrinėja, kaip bankas valdomas, kokie asmenys užima svarbiausias pozicijas, kokios banko funkcijos, valdymo organai ir komitetai.

Rizikos kapitalui vertinimas

Priežiūros institucijos vertina keturias rizikos rūšis. Tai kredito rizika, rinkos rizika, bankinės knygos palūkanų normos rizika ir operacinė rizika.

Rizika likvidumui

Priežiūros institucijos vertina, ar bankas turi pakankamai grynųjų pinigų, kad galėtų patenkinti netikėtai iškilusius poreikius, pavyzdžiui, jei ekonominių sunkumų metu indėlininkai atsiimtų daugiau pinigų nei įprastai.


Iš kur gaunama SREP reikalinga informacija?

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Priežiūros institucijos naudoja testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus, kad dar SREP pradžioje galėtų nustatyti bankų silpnąsias vietas ir imtis priemonių.

Priežiūros prioritetai

ECB Bankų priežiūros tarnyba kasmet nustato priežiūros prioritetus, kuriais vadovausis ateinančiais metais vykdydama SREP.

Rizikos vertinimas

Kiekvienais metais ECB Bankų priežiūros tarnyba įvertina bankų riziką ir pagal tai nustato, kurioms sritims, vykdant SREP, bus skiriama daugiausia dėmesio.