A felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás

A felügyeletek vizsgálják a bankokra ható kockázatokat, és ellenőrzik, hogy rendelkezésükre állnak-e az ezek kezelésére alkalmas eszközök. Ezt a felügyeleti felülvizsgálat és értékelés, röviden a SREP keretében teszik. Céljuk, hogy a banki kockázati profilokat következetesen értékeljék, és határozzanak a szükséges felügyeleti intézkedésekről.

A SREP eredményei

A SREP 2019. évi összesített eredményei

A SREP-értékelés összesített eredményeit az általunk közvetlenül felügyelt bankokról évente egyszer publikáljuk.

A 2. pillér szerinti követelmény (P2R)

Meghatározzuk, hogy az egyes felügyelt bankoknak mennyi tőkére van szükségük a fennálló kockázataik fedezéséhez.

Régebbi SREP-eredmények

A SREP eredményeit 2015 óta évente közzétesszük.


Hogyan zajlik a SREP?

A SREP módszertana

A felügyelők egységes módszertannal és összehangolt eszköztárral biztosítják, hogy a bankokat egységesen értékeljék. A következő területekre helyezik a hangsúlyt.

Üzleti modell

A felügyelők a banki üzleti modell elemzése révén ismerik meg a bank fő tevékenységét, szervezeti egységeit, működési környezetét és főbb sérülékenységi pontjait.

Belső irányítás

A felügyelők alaposan megvizsgálják a bank irányítását, ideértve a legfontosabb szereplőket, funkciókat, vezető testületeket és bizottságokat.

Tőkét érintő kockázatok

A felügyelők négy kockázati kategóriát vizsgálnak: a hitelkockázatot, a piaci kockázatot, a banki könyv kamatkockázatát és a működési kockázatot.

Likviditást érintő kockázatok

A felügyeletek ellenőrzik, hogy a bankok képesek-e eseti készpénzigényt kielégíteni, például bizonytalan gazdasági helyzetben, amikor fennáll a veszély, hogy a betétesek a megszokottnál jóval több készpénzt vesznek ki.


Milyen információkra támaszkodunk a SREP során?

Stresszteszt

A felügyeletek a SREP eljárás elején stresszteszt segítségével azonosítják és kezelik a banki sérülékenységet.

Felügyeleti prioritások

Az EKB bankfelügyelete évente kitűzi a felügyeleti prioritásokat, amelyek a következő évben a SREP folyamatot irányítják.

Kockázatértékelés

Az EKB bankfelügyelete évente azonosítja és kezeli a bankokat érintő kockázatokat, és ennek segítségével határozza meg a SREP súlyponti területeit.