SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen i 2019

En gang om året offentliggøres en sammenfatning af SREP-resultaterne for de banker, som ECB fører direkte tilsyn med.

De overordnede hovedbudskaber fra SREP 2019 – uddrag af de samlede resultater af SREP i 2019

SREP-kravene og -vejledningen for CET1 (ekskl. systemiske buffere og den kontracykliske buffer) for 2019-cyklen er generelt stabile på ca. 10,6 pct. sammenlignet med 2018-cyclen.

Forretningsmodellen er fortsat et vigtigt fokusområde, idet de tilsynsførende fremhæver holdbarheden af bankernes forretningsmodel som et centralt risikoområde i SREP 2019.

Governance er stadig et risikoområde, som giver anledning til særlig bekymring for tilsynet. Dette skyldes stadig dårligere scorer på grund af ledelsesorganernes begrænsede effektivitet, svagheder i de interne kontrolprocedurer, ringe dataaggregeringskapacitet og svage outsourcingsordninger.

Da ECB fik overdraget tilsynsopgaven for fem år siden, udgjorde NPL ca. 1 billion euro (en NPL-andel på 8 pct.). Ved udgangen af september 2019 var misligholdte lån hos signifikante institutter reduceret til 543 mia. euro (en NPL-andel på 3,4 pct.).

Operationel risiko, især forårsaget af specifikke engangstab og øget IT-/cyberrisiko for en række signifikante institutter er et centralt område, der er genstand for tilsynets løbende fokus.

Alt i alt viser de to centrale risikostyringsprocesser for kapital og likviditet – ICAAP og ILAAP – at der er et betydeligt behov for forbedringer, også på baggrund af den rolle, de spiller i SREP, som vil blive større i fremtiden.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing