Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu v roku 2019

Raz ročne zverejňujeme súhrn výsledkov postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) za banky pod naším priamym dohľadom.

Hlavné závery hodnotenia SREP 2019 – výňatok z celkových výsledkov hodnotenia SREP 2019

Požiadavky a odporúčania týkajúce sa kapitálu CET1 (bez systémových a proticyklických rezerv) na základe hodnotenia SREP za cyklus 2019 zostali v porovnaní s cyklom 2018 celkovo stabilné na úrovni 10,6 %.

Jednou z hlavných oblastí záujmu orgánov dohľadu zostávajú obchodné modely bánk a predovšetkým ich udržateľnosť, ktorá bola v rámci hodnotenia SREP 2019 zaradená medzi kľúčové rizikové oblasti.

Rizikovou oblasťou zostáva aj riadenie, ktorému orgány dohľadu venujú osobitnú pozornosť vzhľadom na zhoršovanie výsledkov hodnotenia v dôsledku obmedzenej účinnosti riadiacich orgánov, slabé interné kontrolné mechanizmy, nedostatočné schopnosti v agregácii údajov a nedostatky v externom zabezpečovaní činností.

Keď ECB pred piatimi rokmi preberala zodpovednosť za výkon dohľadu, objem problémových úverov významných inštitúcií predstavoval približne 1 bil. € (pomer problémových úverov na úrovni 8 %). Do konca septembra 2019 sa ich objem znížil na 543 mld. € (3,4 %).

Orgány dohľadu sa budú v prípade viacerých významných inštitúcií naďalej sústrediť i na prevádzkové riziko v dôsledku špecifických jednorazových strát a zvýšené riziko IT a kybernetické riziko.

Celkovo je potrebné výrazne zdokonaliť dva kľúčové postupy v rámci riadenia rizík – ICAAP a ILAAP – okrem iného vzhľadom na ich úlohu v hodnotení SREP, ktorá sa má v budúcnosti ešte zvýšiť.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)