Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Il-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Valutazzjoni fl-2019

Darba fis-sena nippubblikaw sommarju tar-riżultati tas-SREP għall-banek kollha li nissorveljaw direttament.

B’mod ġenerali messaġġi ewlenin SREP 2019 - silta mir-riżultat aggregat ta’ SREP għall-2019

rekwiżiti u gwida SREP CET1 (esklużi buffers sistemiċi u buffer kontroċikliku) għaċ-ċiklu tal-2019 huma stabbli b’mod ġenerali madwar 10.6% meta mqabbla maċ-ċiklu tal-2018.

Il-mudell tan-negozju jibqa’ punt fokali superviżorju ewlieni bis-superviżuri jenfasizzaw is-sostenibbiltà tal-mudell tan-negozju tal-banek bħala qasam ta’ riskju ewlieni tas-SREP 2019.

Il-governanza tibqa’ qasam ta’ riskju ta’ tħassib superviżorju partikolari minħabba punteġġi li sejrin għall-agħar immexxija minn effettività limitata tal-korpi ta’ ġestjoni, dgħufijiet fil-kontrolli interni, kapaċitajiet ta’ aggregazzjoni tad-dejta fqar u arranġamenti ta’ esternalizzazzjoni dgħajfa.

Meta l-BĊE assuma r-responsabbiltajiet superviżorji tiegħu ħames snin ilu, dan kien ta’ madwar €1 triljun (proporzjon ta’ 8% NPL). Sal-aħħar ta’ Settembru 2019, il-volum ta’ self improduttiv miżmum minn istituzzjonijiet sinifikanti tnaqqas għal €543 biljun (proporzjon ta’ 3.4% NPL).

Ir-riskju operattiv immexxi minn telf speċifiku ta’ darba u riskju akbar tal-IT/ċibernetiku għal numru ta’ istituzzjonijiet sinifikanti jirrappreżenta qasam ewlieni ta’ attenzjoni partikolari kontinwa għas-superviżuri.

B’mod ġenerali, iż-żewġ proċessi ewlenin ta’ ġestjoni tar-riskju għall-kapital u l-likwidità – ICAAPs u ILAAPs – juru ħtieġa sinifikanti għal titjib, anki fid-dawl tar-rwol tagħhom fis-SREP li se jiżdied fil-futur.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)