Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2019

Enkrat letno objavimo povzetek rezultatov SREP za vse banke, ki jih neposredno nadziramo.

Glavne ugotovitve procesa SREP za leto 2019

Proces SREP je pokazal, da so kapitalske zahteve in napotki v ciklu 2019 v primerjavi s ciklom 2018 ostali na splošno nespremenjeni, saj navadni lastniški temeljni kapital (CET1) (razen sistemskih blažilnikov in proticikličnega blažilnika), ki ga morajo imeti banke, znaša okrog 10,6% skupne tveganju prilagojene aktive.

Poslovni model ostaja v središču zanimanja, saj so nadzorniki v procesu SREP 2019 izpostavili vzdržnost poslovnih modelov bank kot eno od glavnih področij tveganj.

Upravljanje bank ostaja eno od tveganj, na katero so nadzorniki še posebno pozorni, saj se točkovni rezultati poslabšujejo zaradi omejene učinkovitosti upravljalnih organov, pomanjkljivosti na področju notranjih kontrol, nezadostnih zmogljivosti za agregiranje podatkov ter slabe ureditve pri uporabi zunanjih izvajalcev.

Ko je ECB pred petimi leti prevzela nadzorne pristojnosti, je obseg nedonosnih posojil znašal približno 1 bilijon EUR (delež nedonosnih posojil je bil 8%). Do konca septembra 2019 se je obseg nedonosnih posojil v pomembnih institucijah zmanjšal na 543 milijard EUR (delež nedonosnih posojil je bil 3,4%).

Eno glavnih področij, ki jih nadzorniki ves čas spremljajo, je tudi operativno tveganje, ki so ga zaznamovale specifične enkratne izgube in povečano IT/kibernetsko tveganje v številih pomembnih institucijah.

Gledano v celoti je treba dva ključna procesa upravljanja tveganj na področju kapitala in likvidnosti – ICAAP in ILAAP – precej izboljšati, med drugim tudi zaradi njune vloge v procesu SREP, ki se bo v prihodnosti povečala.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo