Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja

Nadzorniki ocenjujejo tveganja, s katerimi se soočajo banke, in preverjajo, ali so zmožne ta tveganja pravilno upravljati. To se imenuje proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja oziroma SREP, cilj pa je omogočiti dosledno ocenjevanje profila tveganosti posameznih bank ter sprejemanje odločitev o potrebnih nadzorniških ukrepih.

Rezultati SREP

SREP 2019 – skupni rezultati

Enkrat letno objavimo povzetek rezultatov SREP za vse banke, ki jih neposredno nadziramo.

Zahteve iz drugega stebra (P2R)

Natančno določimo, koliko kapitala mora imeti vsaka nadzorovana banka, da bi lahko krila tveganja, s katerimi se sooča.

Pretekli rezultati SREP

Rezultate SREP od leta 2015 dalje objavljamo vsako leto.


Kako izvajamo proces SREP?

Metodologija SREP

Nadzorniki uporabljajo enotno metodologijo in sklop poenotenih orodij, s čimer lahko dosledno ocenjujejo vse banke. Osredotočajo se na naslednja področja:

Poslovni model

Nadzorniki analizirajo poslovni model banke, da bi bolje razumeli glavne dejavnosti in poslovna področja, okolje, v katerem posluje, in ključne ranljivosti.

Notranje upravljanje

Nadzorniki pozorno pregledajo vodenje banke in preučijo ključne ljudi, funkcije, upravljalne organe in komisije.

Tveganja za kapital

Nadzorniki ocenijo štiri kategorije tveganj: kreditno tveganje, tržno tveganje, obrestno tveganje v bančni knjigi in operativno tveganje.

Tveganja za likvidnost

Nadzorniki ocenijo sposobnost banke, da pokrije ad hoc potrebe po gotovini, na primer v času gospodarske negotovosti, ko bi lahko imetniki vlog dvignili veliko več denarja kot običajno.


Kaj se upošteva v procesu SREP?

Stresni testi

Nadzorniki s pomočjo stresnih testov ugotavljajo in obravnavajo ranljivosti v bankah že v zgodnjih fazah procesa SREP.

Prednostne naloge nadzora

Bančni nadzor v ECB vsako leto določi prednostne naloge nadzora, ki bodo usmerjale proces SREP v naslednjem letu.

Ocena tveganj

Bančni nadzor v ECB vsako leto opredeli in oceni tveganja, s katerimi se soočajo banke, ter tako določi prednostna področja v procesu SREP.