Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

2019. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process

Reizi gadā mēs publicējam kopsavilkumu par visu mūsu tieši uzraudzīto banku SREP rezultātiem.

2019. gada SREP svarīgākās vispārējās atziņas – izvilkums no apkopotajiem 2019. gada SREP rezultātiem

SREP 1. līmeņa pamatkapitāla (CET1) prasību un norāžu apjoms (neietverot sistēmiskās drošības rezerves un pretciklisko rezervi) 2019. gada ciklā salīdzinājumā ar 2018. gada ciklu saglabājās stabils (10.6%).

Uzņēmējdarbības modeļi joprojām ir uzraudzības centrālais jautājums, un uzraugi norādījuši banku uzņēmējdarbības modeļu ilgtspēju kā 2019. gada SREP galveno riska jomu.

Pārvaldība joprojām ir riska joma, kas uzraudzības iestādēm sagādā bažas sakarā ar novērtējuma pasliktināšanos vadības struktūru ierobežotās efektivitātes, iekšējās kontroles trūkuma, vāju riska datu apkopošanas spēju un ārpakalpojumu nodrošināšanas ietvara trūkumu dēļ.

Kad ECB pirms pieciem gadiem sāka pildīt savus uzraudzības pienākumus, tas bija aptuveni 1 trlj. euro (INK rādītājs – 8%). Līdz 2019. gada septembra beigām ienākumus nenesošo kredītu apjoms nozīmīgo iestāžu turējumā bija samazinājies līdz 543 mljrd. euro (INK rādītājs – 3.4%).

Darbības risks, ko nosaka konkrēti vienreizēji zaudējumi un vairākās nozīmīgajās iestādēs pieaugošais IT/kiberdrošības risks, bija galvenā joma, kas nepārtraukti bija uzraudzības iestāžu uzmanības lokā.

Divos galvenajos risku pārvaldības procesos kapitāla un likviditātes jomā – ICAAP un ILAAP – pamatā bija vērojama nepieciešamība pēc būtiskiem uzlabojumiem, arī ņemot vērā to lomu SREP procesā, kas nākotnē vēl vairāk pieaugs.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana