Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process

Uzraugi novērtē riskus, kas apdraud bankas, un pārbauda, vai bankas veikušas visus nepieciešamos pasākumus, lai pienācīgi pārvaldītu šos riskus. Šo procesu dēvē par uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesu (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) un tā mērķis ir dot iespēju nepārtraukti veikt konsekventu banku riska profilu novērtējumu un pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem uzraudzības pasākumiem.

SREP rezultāti

2019. gada SREP apkopotie rezultāti

Reizi gadā mēs publicējam kopsavilkumu par visu mūsu tieši uzraudzīto banku SREP rezultātiem.

2. pīlāra prasības (P2R)

Mēs nosakām, kāds kapitāla apmērs katrai uzraudzītajai bankai nepieciešams tai piemītošo risku segšanai.

Iepriekšējo gadu SREP rezultāti

Mēs publicējam SREP rezultātus jau kopš 2015. gada.


Kā mēs veicam SREP?

SREP metodoloģija

Uzraugi izmanto vienotu metodoloģiju un harmonizētu instrumentu kopumu, lai nodrošinātu konsekventu banku novērtējumu. Uzmanība tiek galvenokārt pievērsta šādām jomām.

Uzņēmējdarbības modelis

Uzraugi analizē bankas uzņēmējdarbības modeli, lai labāk izprastu tās svarīgākās darbības un uzņēmējdarbības jomas, vidi, kurā tā darbojas, un galvenos ievainojamības aspektus.

Iekšējā pārvaldība

Uzraugi rūpīgi pārbauda, kā banka tiek vadīta, pievēršot uzmanību svarīgākajām personām, funkcijām, pārvaldes struktūrām un komitejām.

Kapitāla riski

Uzraugi novērtē četras risku kategorijas – kredītrisku, tirgus risku, netirdzniecības portfeļa procentu likmes risku un darbības risku.

Likviditātes riski

Uzraugi novērtē bankas spēju apmierināt ārkārtas nepieciešamību pēc skaidrās naudas, piemēram, ekonomiskas nenoteiktības apstākļos, kad noguldītāji var izņemt daudz vairāk naudas nekā parasti.


Kāda informācija tiek izmantota SREP?

Stresa testi

Lai jau agrīnā SREP posmā apzinātu un ņemtu vērā banku ievainojamības aspektus, uzraugi izmanto stresa testus.

Uzraudzības prioritātes

Katru gadu ECB banku uzraudzības jomā iezīmē savas uzraudzības prioritātes, kas nākamajā gadā nosaka SREP virzību.

Risku novērtējums

Katru gadu ECB banku uzraudzības jomā apzina un novērtē riskus, kas apdraud bankas, lai konstatētu jomas, kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība.