Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De ECB en het toezicht op minder belangrijke instellingen

Wat zijn minder belangrijke instellingen?

De minder belangrijke instellingen (less significant institutions – LSI's) zijn de banken die aan geen van de in de GTM-verordening vastgelegde significantiecriteria voldoen. Hier tegenover staan de belangrijke instellingen (significant institutions – SI's); die voldoen aan ten minste één van de criteria. De significantiecriteria hebben onder meer betrekking op de omvang van de bank, het belang van de bank voor de economie in eigen land of de EU als geheel, en het belang van de grensoverschrijdende activiteiten. In de praktijk bestaat het leeuwendeel van de LSI’s uit kleinere banken waarvan de totale waarde van de activa niet meer dan € 30 miljard bedraagt.

Wie houdt er toezicht op de minder belangrijke instellingen?

De LSI's staan onder toezicht van hun nationale toezichthouder(s), waarbij de ECB toezicht (oversight) houdt op het functioneren van het systeem. De ECB is daarnaast verantwoordelijk voor het directe toezicht op belangrijke instellingen.

Raadpleeg de lijst van de ECB van onder toezicht staande entiteiten om te controleren of een bank is aangemerkt als belangrijke of minder belangrijke instelling – en om te bepalen onder wiens toezicht de bank valt. De ECB beoordeelt ten minste jaarlijks voor elke bank of deze tot de belangrijke of minder belangrijke instellingen behoort.

Welke rol speelt de ECB?

De ECB is verantwoordelijk voor het doeltreffend en samenhangend functioneren van het gehele systeem van Europees bankentoezicht, dat bestaat uit de ECB en de nationale bankentoezichthouders van de deelnemende landen. In het kader van het indirecte toezicht van de ECB werkt ze nauw samen met de nationale toezichthouders om de uitvoering van de regels betreffende het bankentoezicht verder te harmoniseren en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke toezichtsnormen in het gehele stelsel op consistente wijze worden toegepast. Dit helpt een gelijk speelveld te waarborgen voor alle banken . Als dat nodig is voor een consistente toepassing van hoge toezichtsnormen kan de ECB in uitzonderlijke gevallen het directe toezicht op LSI's overnemen (zie artikel 6, lid 5, onder b), van de GTM-verordening).

Alle pagina's in dit deel

Whistleblowing