Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Nadzor i nadgledanje nadzora manje značajnih institucija

Manje značajne institucije male su banke ili banke srednje veličine koje izravno nadziru njihova nacionalna nadležna tijela, a nadzor nadgleda ESB.

U nastavku su odgovori na neka od najčešćih pitanja o nadzoru manje značajnih institucija i nadgledanju tog nadzora, kojima vam želimo približiti tu temu.

Izvješće o nadzoru i nadgledanju nadzora manje značajnih institucija sadržava kratak prikaz organizacije nadzora i nadgledanja nadzora manje značajnih institucija, aktivnosti koje provode ESB i nacionalna nadležna tijela te strukture sektora manje značajnih institucija u Europi te rizika u tom sektoru.

Izvješće o nadzoru manje značajnih institucija za 2022.

Kako se utvrđuje značajnost banke?

Svi nadzirani subjekti automatski se svrstavaju u manje značajne.

Postaju značajni, te time predmet izravnog nadzora ESB‑a, samo ako zadovoljavaju barem jedan od kriterija iz uredbe o jedinstvenom nadzornom mehanizmu (engl. Single Supervisory Mechanism, SSM). U nastavku su poveznice na informacije o tim kriterijima.

Tko nadzire manje značajne institucije?

Manje značajne institucije izravno nadziru njihova nacionalna nadležna tijela a neizravno ESB, koji izravno nadzire značajne institucije.

Zanima li vas je li banka svrstana u manje značajne ili značajne institucije, odnosno koje tijelo je nadzire, pogledajte ESB‑ov popis nadziranih subjekata. ESB preispituje značajnost svake banke barem jednom godišnje.

Kako načelo razmjernosti utječe na nadzor?

Primjenom načela razmjernosti postiže se usklađenost nadzornih očekivanja i zahtjeva s veličinom, sistemskom važnošću i profilom rizičnosti nadziranih banaka te djelotvorna raspodjela nadzornih resursa.

Načelo razmjernosti primjenjuje se u nadzoru i nadgledanju nadzora u sklopu SSM‑a na više načina. Učinkovita razmjernost postiže se u prvom redu sustavom razvrstavanja, iz kojeg proizlazi razmjernost pristupa u nadzornom izvješćivanju i nadzornim očekivanjima (na primjer u vezi s pravilima upravljanja i postupcima odobrenja) te u intenzivnosti i opsegu svakodnevnih nadzornih aktivnosti i procjena. U ESB‑ovu sustavu razvrstavanja pravi se razlika između manje značajnih institucija s velikim utjecajem i visokorizičnih manje značajnih institucija, pri čemu se potonja vrsta rabi samo interno za određivanje intenzivnosti nadzora. Za razmjernost su ključni i kriteriji za male i jednostavne institucije utvrđeni uredbom o kapitalnim zahtjevima (engl. Capital Requirements Regulation, CRR)

Što su male i jednostavne institucije?

Uredbom o kapitalnim zahtjevima II uveden je pojam male i jednostavne institucije.

Da bi se smatrala malom i jednostavnom, institucija mora ispuniti devet kriterija iz odgovarajućeg članka CRR‑a (članak 4. stavak 1. točka (145)).

Banke same utvrđuju jesu li male i jednostavne institucije i u načelu bi to trebale kontinuirano činiti. Od manje značajnih institucija očekuje se da obavijeste svoja nacionalna nadležna tijela kada im se promijeni status, odnosno kada ispune kriterije za malu i jednostavnu instituciju iz CRR‑a ili kada te kriterije prestanu ispunjavati. No to ne sprječava nacionalna nadležna tijela da, u skladu s odgovarajućim kriterijima iz CRR‑a, utvrde trebaju li se banke koje nadziru smatrati malim i jednostavnim institucijama te o ishodu obavijeste te banke.

Što je potrebno za dobivanje odobrenja za rad?

ESB je odgovoran za izdavanje odobrenja za rad svim bankama, i značajnim i manje značajnim institucijama, u jedinstvenom nadzornom mehanizmu u suradnji s odgovarajućim nacionalnim nadležnim tijelima.

Više o odobrenjima

Mora li moja banka plaćati naknade za nadzor?

Sve banke koje ESB izravno ili neizravno nadzire moraju plaćati godišnje naknade za nadzor, koje se izračunavaju na temelju važnosti i profila rizičnosti banke.

Sve o naknadama za nadzor

Tko je odgovoran za...?

Organizacija

Nadzor banaka ESB-a sastoji se od sedam glavnih uprava a Nadzorni odbor tijelo je nadležno za odlučivanje u SSM‑u.

Organizacijske strukture
Odlučivanje

ESB, kao europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, može donijeti niz nadzornih odluka, koje su pravno obvezujuće za banke unutar SSM‑a.

Odlučivanje
Odobrenja

U europskom nadzoru banaka ESB je tijelo koje izdaje odobrenja za pružanje bankovnih usluga.

Odobrenja
Izvješćivanje

ESB objavljuje taksonomiju koju nacionalna nadležna tijela rabe za dostavljanje podataka u sklopu nadzornog financijskog izvješćivanja ESB‑u u skladu s propisima o nadzornom izvješćivanju.

Izvješćivanje
Nadzor manje značajnih institucija

Nadzor manje značajnih institucija provode njihova nacionalna nadležna tijela, a nadgleda ga ESB, koji izravno nadzire značajne institucije.

Odlučivanje
»Zviždanje«

Povrede prava EU‑a povezanog s bonitetnim nadzorom banaka mogu se prijaviti na ESB‑ovoj platformi za prijavu povreda. Ako je riječ o subjektu koji je manje značajna institucija ili subjektu koji ESB ne nadzire, na primjer o osiguravajućem društvu, obratite se izravno nacionalnom nadležnom tijelu.

Platforma za prijavu povreda
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Što su manje značajne institucije?

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje