Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

ESB nadgleda nadzor manje značajnih institucija

Što su manje značajne institucije?

Manje značajne institucije banke su koje ne ispunjavaju nijedan kriterij značajnosti iz uredbe o SSM‑u za razliku od značajnih institucija koje ispunjavaju barem jedan od tih kriterija. Kriteriji značajnosti odnose se, među ostalim, na veličinu banke, njezinu važnost za gospodarstvo matične države ili za gospodarstvo EU‑a u cjelini te važnost njezinih prekograničnih aktivnosti. To u praksi znači da su manje značajne institucije uglavnom manje banke čija imovina ne premašuje 30 mlrd. EUR.

Tko nadzire manje značajne institucije?

Nadzor manje značajnih institucija provode njihova nacionalna nadzorna tijela, a nadgleda ga ESB, koji izravno nadzire značajne institucije.

Želite li provjeriti je li neka banka značajna ili manje značajna institucija te utvrditi tko je nadzire, potražite je u ESB‑ovu popisu nadziranih subjekata. ESB najmanje jednom godišnje preispituje značajnost svake banke.

Koja je uloga ESB-a u nadzoru manje značajnih banaka?

ESB je odgovoran za učinkovito i dosljedno funkcioniranje cijelog sustava europskog nadzora banaka, koji se sastoji od ESB‑a i nacionalnih tijela za nadzor banaka u državama sudionicama. U nadgledanju nadzora manje značajnih banaka ESB blisko surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima radi daljnjeg usklađivanja provedbe pravila kojima se uređuje nadzor banaka, osiguravajući pritom dosljednu primjenu zajedničkih nadzornih standarda u cijelom sustavu. Time se stvaraju jednaki uvjeti za sve banke. U iznimnim slučajevima i po potrebi ESB može preuzeti izravni nadzor (vidi članak 6. stavak 5. točku (b) uredbe o SSM‑u) kako bi osigurao dosljednu primjenu visokih nadzornih standarda.

Sve stranice u ovom odjeljku

Whistleblowing