Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Pregled ECB nad nadzorom manj pomembnih institucij

Kaj so manj pomembne institucije?

Manj pomembne institucije so banke, ki ne izpolnjujejo nobenega od meril pomembnosti, določenih v uredbi o EMN – za razliko od pomembnih institucij, ki izpolnjujejo vsaj eno od meril. Merila pomembnosti se med drugim nanašajo na velikost banke, na njen pomen za gospodarstvo matične države ali EU kot celote ter na obseg njenih čezmejnih dejavnosti. Manj pomembne institucije so v praksi večinoma manjše banke, katerih bilančna vsota ne presega 30 milijard EUR.

Kdo nadzoruje manj pomembne institucije?

Nadzor nad manj pomembnimi institucijami izvajajo nacionalni nadzorniki, pregled nad nadzorom pa opravlja ECB, medtem ko pomembne institucije neposredno nadzoruje ECB.

Če vas zanima, ali je posamezna banka razvrščena kot pomembna ali manj pomembna institucija – in če želite ugotoviti, kdo jo nadzoruje – si oglejte seznam nadzorovanih subjektov, ki ga pripravlja ECB. Status pomembnosti vseh bank ECB preveri vsaj enkrat letno.

Kakšna je vloga ECB?

ECB je odgovorna za učinkovito in skladno delovanje celotnega sistema evropskega bančnega nadzora, ki ga sestavljajo ECB in nacionalni bančni nadzorniki iz sodelujočih držav. ECB v funkciji pregleda tesno sodeluje z nacionalnimi nadzorniki, in sicer z namenom še bolj poenotiti izvajanje pravil, ki urejajo bančni nadzor, obenem pa tudi zagotoviti, da se skupni nadzorni standardi uporabljajo skladno v celotnem sistemu. To prispeva k enakim pogojem delovanja za vse banke. Če je potrebno, ECB v izjemnih primerih lahko prevzame neposredni nadzor nad manj pomembnimi institucijami (glej člen 6(5)(b) uredbe o EMN), da zagotovi skladno uporabo visokih nadzornih standardov.

Vse strani v tem razdelku

Whistleblowing