Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Monitorovanie dohľadu nad menej významnými inštitúciami zo strany ECB

Čo sú to menej významné inštitúcie?

Menej významné inštitúcie sú banky, ktoré nespĺňajú ani jedno z kritérií významnosti stanovených v nariadení o SSM – na rozdiel od významných inštitúcií, ktoré spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií. Kritériá významnosti okrem iného zohľadňujú veľkosť banky, jej význam pre hospodárstvo danej krajiny alebo EÚ ako celku a význam jej cezhraničných aktivít. V praxi ide väčšinou o menšie banky v eurozóne, ktorých aktíva neprekračujú 30 mld. €.

Kto vykonáva dohľad nad menej významnými inštitúciami?

Dohľad nad menej významnými inštitúciami vykonávajú za monitorovania ECB príslušné vnútroštátne orgány, zatiaľ čo dohľad nad významnými inštitúciami vykonáva priamo ECB.

Informácie o tom, ktoré banky sú klasifikované ako významné alebo menej významné inštitúcie, a o príslušnom orgáne dohľadu sú k dispozícii na internetovej stránke ECB v zozname dohliadaných subjektov. Významnosť každej banky ECB aspoň raz za rok preveruje.

Akú úlohu zohráva ECB?

ECB nesie zodpovednosť za účinné a konzistentné fungovanie celého systému európskeho bankového dohľadu, ktorý zahŕňa ECB a vnútroštátne orgány bankového dohľadu zúčastnených krajín. V rámci svojej monitorovacej úlohy ECB úzko spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v záujme zvyšovania harmonizácie uplatňovania pravidiel bankového dohľadu a zároveň zabezpečuje konzistentné uplatňovanie spoločných štandardov dohľadu v rámci celého systému. Pomáha tak zabezpečovať rovnaké podmienky pre všetky banky. V záujme konzistentného uplatňovania vysokých štandardov dohľadu môže ECB vo výnimočných prípadoch prevziať priamy dohľad nad menej významnými inštitúciami (článok 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o SSM).

Všetky stránky v tejto sekcii

Whistleblowing