Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Monitorizarea instituțiilor mai puțin semnificative de către BCE

Ce sunt instituțiile mai puțin semnificative?

Instituțiile mai puțin semnificative (less significant institutions – LSI) sunt băncile care nu îndeplinesc niciunul dintre criteriile privind caracterul semnificativ menționate în Regulamentul privind MUS, spre deosebire de instituțiile semnificative (significant institutions – SI), care îndeplinesc cel puțin unul dintre acestea. Criteriile privind caracterul semnificativ se referă, inter alia, la dimensiunea unei bănci, la importanța acesteia pentru economia țării sale de origine sau pentru UE în ansamblu și la caracterul semnificativ al activităților sale transfrontaliere. În practică, majoritatea instituțiilor mai puțin semnificative sunt bănci mai mici ale căror active nu depășesc 30 de miliarde EUR.

Cine supraveghează instituțiile mai puțin semnificative?

Instituțiile mai puțin semnificative sunt supravegheate de autoritățile naționale de supraveghere, sub monitorizarea BCE, în timp ce instituțiile semnificative sunt supravegheate direct de BCE.

Pentru a verifica dacă o bancă este clasificată ca instituție semnificativă sau mai puțin semnificativă – și pentru a determina cine o supraveghează –, consultați lista BCE cu entitățile supravegheate. BCE revizuiește caracterul semnificativ al fiecărei bănci cel puțin o dată pe an.

Care este rolul BCE?

BCE este responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a întregului sistem al supravegherii bancare europene, care include BCE și autoritățile naționale de supraveghere ale țărilor participante. În ceea ce privește funcția sa de monitorizare, BCE colaborează îndeaproape cu autoritățile naționale de supraveghere în vederea armonizării în continuare a implementării normelor care reglementează supravegherea bancară, asigurând în același timp aplicarea consecventă la nivelul întregului sistem a standardelor comune de supraveghere. Aceasta contribuie la asigurarea unui tratament egal pentru toate băncile. Dacă este cazul, în situațiile excepționale, BCE poate prelua supravegherea directă a instituțiilor mai puțin semnificative [articolul 6 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul privind MUS] pentru a asigura aplicarea consecventă a unor standarde înalte de supraveghere.

Toate paginile din această secțiune

Whistleblowing