Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Supravegherea și monitorizarea instituțiilor mai puțin semnificative

Instituțiile mai puțin semnificative sunt bănci mici și mijlocii supravegheate direct de autoritățile naționale competente (ANC), sub monitorizarea BCE.

Mai jos vei găsi răspunsuri la unele dintre cele mai frecvente întrebări privind supravegherea și monitorizarea instituțiilor mai puțin semnificative, care ar trebui să te ajute să te familiarizezi cu acest subiect.

O sinteză privind organizarea monitorizării și supravegherii instituțiilor mai puțin semnificative, activitățile desfășurate de BCE și ANC, precum și structura sectorului european al instituțiilor mai puțin semnificative și situația riscurilor la care este expus acesta figurează în raportul privind supravegherea și monitorizarea instituțiilor mai puțin semnificative.

Raportul 2022 privind supravegherea instituțiilor mai puțin semnificative

Ce determină caracterul semnificativ al unei bănci?

Toate entitățile supravegheate sunt clasificate, prin definiție, ca instituții mai puțin semnificative.

Acestea devin semnificative – și, prin urmare, intră sub supravegherea directă a BCE – numai dacă îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile stabilite în Regulamentul privind mecanismul unic de supraveghere (MUS). Accesează linkurile de mai jos pentru a afla mai multe despre aceste criterii.

Cine supraveghează instituțiile mai puțin semnificative?

Instituțiile mai puțin semnificative sunt supravegheate direct de ANC respective și indirect de BCE, în timp ce instituțiile semnificative sunt supravegheate direct de BCE.

Pentru a vedea dacă o bancă este clasificată ca instituție semnificativă sau instituție mai puțin semnificativă – și, prin urmare, cine o supraveghează –, poți consulta lista entităților supravegheate de BCE. Aceasta din urmă evaluează caracterul semnificativ al fiecărei bănci cel puțin o dată pe an.

Cum se reflectă proporționalitatea în procesul de supraveghere?

Principiul proporționalității asigură că așteptările și cerințele autorității de supraveghere corespund dimensiunii, importanței sistemice și profilului de risc al băncilor supravegheate și că resursele în materie de supraveghere sunt alocate în mod eficient.

MUS ține seama de proporționalitate în mai multe moduri în cadrul procesului de supraveghere și monitorizare. Sistemul său de clasificare reprezintă un mijloc esențial de asigurare a proporționalității efective, care se traduce, la rândul său, în abordări proporționale în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere și așteptările în materie de supraveghere (de exemplu, cele legate de mecanismele de guvernanță și procedurile de autorizare), precum și în intensitatea și sfera activităților și evaluărilor zilnice de supraveghere. Sistemul de clasificare al BCE face distincție între instituțiile mai puțin semnificative cu impact ridicat și cele cu grad înalt de risc, însă acest din urmă tip este utilizat doar pe plan intern în scopuri legate de intensitatea supravegherii. Criteriile privind instituțiile mici și cu grad redus de complexitate (small and non-complex institution – SNCI) prevăzute în Regulamentul privind cerințele de capital (CRR) sunt, de asemenea, esențiale pentru asigurarea proporționalității. 

Ce este o instituție mică și cu grad redus de complexitate?

CRR II a introdus conceptul de instituție mică și cu grad redus de complexitate.

Pentru a fi calificată astfel, o instituție trebuie să îndeplinească cele nouă criterii enumerate la articolul relevant din CRR (articolul 4 alineatul (1) punctul 145).

Este la latitudinea băncilor să stabilească dacă sunt instituții mici și cu grad redus de complexitate și, în principiu, acestea ar trebui să facă acest lucru în mod continuu. Se așteaptă ca instituțiile mai puțin semnificative să informeze ANC atunci când are loc o modificare a statutului lor, respectiv atunci când încep să se califice ca instituții mici și cu grad redus de complexitate sau atunci când nu mai îndeplinesc toate criteriile prevăzute în CRR. Aceasta nu împiedică ANC să stabilească dacă băncile aflate sub supravegherea lor ar trebui considerate instituții mici și cu grad redus de complexitate, în conformitate cu criteriile relevante din CRR, și să comunice rezultatul acestor decizii băncilor în cauză.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru autorizare?

BCE este responsabilă de autorizarea tuturor băncilor din cadrul MUS – mai exact, atât a instituțiilor semnificative, cât și a instituțiilor mai puțin semnificative –, în cooperare cu ANC relevante.

Mai multe informații privind autorizațiile

Trebuie banca mea să plătească taxe de supraveghere?

Toate băncile supravegheate de BCE, direct sau indirect, trebuie să plătească taxe anuale de supraveghere, calculate pe baza importanței și a profilului lor de risc.

Totul despre taxele de supraveghere

Cine răspunde de...?

Organizare

Supravegherea bancară a BCE cuprinde șapte direcții generale diferite, iar organul de decizie competent este Consiliul de supraveghere.

Structuri organizatorice
Procesul decizional

În calitate de autoritate de supraveghere bancară la nivel european, BCE poate lua o serie de decizii de supraveghere, care sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru băncile aflate sub jurisdicția MUS.

Procesul decizional
Autorizarea

În cadrul supravegherii bancare europene, BCE este autoritatea responsabilă de autorizațiile bancare.

Autorizațiile
Raportarea

BCE publică taxonomia care urmează să fie utilizată de ANC la transmiterea către BCE a punctelor de date pentru raportarea financiară în scopuri de supraveghere (supervisory financial reporting data points – SFRDP), în conformitate cu regulamentele privind raportarea în scopuri de supraveghere.

Raportarea
Supravegherea instituțiilor mai puțin semnificative

Instituțiile mai puțin semnificative sunt supravegheate de ANC, sub monitorizarea BCE, în timp ce instituțiile semnificative sunt supravegheate direct de BCE.

Procesul decizional
Avertizările de integritate

Orice încălcare a legislației UE referitoare la supravegherea prudențială a băncilor poate fi raportată pe platforma BCE dedicată avertizărilor de integritate. Dacă entitatea respectivă este o instituție mai puțin semnificativă sau o entitate care nu este supravegheată de BCE, cum ar fi o întreprindere de asigurare, contactează direct ANC relevantă.

Platforma dedicată avertizărilor de integritate

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate