Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az LSI-k felügyelete és felvigyázása

A kevésbé jelentős hitelintézetek (LSI-k) olyan kis és közepes méretű bankok, amelyeket közvetlenül az illetékes nemzeti hatóságok (INH-k) felügyelnek az EKB felvigyázása mellett.

Az alábbiakban választ találunk az LSI-k felügyeletével és felvigyázásával kapcsolatos néhány gyakori kérdésre, ami segít a téma megismerésében.

Az LSI-k felügyeletéről és felvigyázásáról szóló jelentésben olvasható az összefoglaló, amely az LSI-k felvigyázásának és felügyeletének megszervezéséről, az EKB és az INH-k tevékenységeiről, valamint az európai LSI-ágazat szerkezetéről és kockázati helyzetéről szól.

Az LSI-k felügyeleti jelentése 2022

Mi határozza meg valamely bank jelentőségét?

Minden felügyelt szervezet alapértelmezés szerint kevésbé jelentősnek minősül.

Csak akkor válik jelentőssé – és ezért az EKB közvetlen felügyelete alá kerül –, ha megfelel az egységes felügyeleti mechanizmusról (SSM) szóló rendeletben meghatározott kritériumok legalább egyikének. A kritériumokról az alábbi hivatkozások alatt tájékozódhatunk.

Ki felügyeli az LSI-ket?

Az LSI-ket közvetlenül az illetékes INH-k felügyelik, közvetett módon pedig az EKB, míg a jelentős hitelintézeteket (SI) az EKB közvetlenül felügyeli.

Az EKB felügyelt szervezeteket felsoroló jegyzékében ellenőrizhető, hogy valamely bank jelentős vagy kevésbé jelentős hitelintézetnek minősül-e, valamint hogy kinek a felügyelete alatt áll. Az EKB évente legalább egyszer felülvizsgálja minden bank jelentőségét.

Hogyan jelenik meg az arányosság a felügyeletben?

Az arányosság elve biztosítja, hogy a felügyelet elvárásai és követelményei megfeleljenek a felügyelet alá vont bankok méretének, rendszerszintű jelentőségének és kockázati profiljának, valamint hogy a felügyeleti erőforrások elosztása hatékonyan történjen.

Az SSM többféle módon is figyelembe veszi a felügyelet és felvigyázás arányosságát. Besorolási rendszere elengedhetetlen a megfelelő arányosság biztosításához, a felügyeleti adatszolgáltatásban és felügyeleti elvárásokban arányos megközelítést eredményezve (például az irányítási rendszerrel és az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban), valamint a napi felügyeleti tevékenységek és értékelések intenzitásában és hatókörében. Az EKB besorolási rendszere különbséget tesz a kiemelt hatású és a nagy kockázatú LSI-k között, de az utóbbit csak belső felügyeleti intenzitási célokra használjuk. A tőkekövetelményekről szóló rendeletben (CRR) meghatározott kis és nem összetett intézményekre (SNCI) vonatkozó kritériumok szintén elengedhetetlenek az arányosság biztosításához. 

Mi az SNCI?

A CRR II bevezette a kis és nem összetett intézmény fogalmát.

A minősítés előfeltétele, hogy a hitelintézet teljesítse a CRR (4.(1)(145.)) megfelelő cikkében felsorolt kilenc kritériumot.

A bankokra van bízva SNCI-státuszuk meghatározása, és elvben ezt folyamatosan kell végezniük. Az LSI-kkel szemben elvárás, hogy tájékoztassák az INH-kat, ha jogállásuk megváltozik, azaz amikortól SNCI-nek minősülnek, vagy amikortól már nem felelnek meg a CRR-ben meghatározott valamennyi kritériumnak. Ez nem zárja ki, hogy az INH-k meghatározzák, hogy a felügyeletük alá tartozó bankokat a CRR vonatkozó kritériumaival összhangban SNCI-nek kell-e tekinteni, és hogy a meghatározás eredményét közöljék az érintett bankokkal.

Mire van szükség az engedélyezéshez?

Az illetékes INH-kkal együttműködve az EKB felelős az európai bankfelügyeletben részt vevő összes bank – azaz mind a jelentős, mind a kevésbé jelentős hitelintézetek – engedélyezéséért.

További információk az engedélyekről

Kell-e a bankunknak felügyeleti díjat fizetnie?

Az EKB által közvetlenül vagy közvetve felügyelt minden banknak éves felügyeleti díjat kell fizetnie, amelynek kiszámítása a bank jelentősége és kockázati profilja alapján történik.

Tudnivalók a felügyeleti díjakról

Kinek a feladata...?

Szervezeti felépítés

Az EKB bankfelügyelete hét különböző főigazgatóságból épül fel, az illetékes döntéshozó testülete pedig a Felügyeleti Testület.

Szervezeti struktúrák
Döntéshozatal

Európai bankfelügyeletként az EKB számos felügyeleti határozatot hozhat, amelyek a bankfelügyelet keretében a bankokra nézve jogilag kötelezőek.

Döntéshozatal
Engedélyezés

Az európai bankfelügyeletben az EKB a bankok engedélyezésért felelős hatóság.

Engedélyezés
Adatszolgáltatás

Az EKB közzéteszi az INH-k által használandó taxonómiát, amikor a felügyeleti adatszolgáltatásról szóló rendeletekkel összhangban benyújtja az EKB-nak a felügyeleti pénzügyi adatszolgáltatási adatpontokat (SFRDP).

Adatszolgáltatás
Az LSI-k felügyelete

Az LSI-k felügyeletét a nemzeti felügyeletek látják el az EKB felvigyázása mellett, az SI-ket pedig közvetlenül az EKB felügyeli.

Döntéshozatal
Visszaélés bejelentése

A bankok prudenciális felügyeletére vonatkozó uniós jogszabályok megsértése az EKB visszaélés-bejelentő oldalán jelenthető be. Ha a szóban forgó szervezet LSI vagy az EKB által nem felügyelt szervezet, például biztosító, kérjük, hogy forduljon közvetlenül az illetékes INH-hoz.

Visszaélés-bejelentő oldal
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Melyek a kevésbé jelentős intézmények?

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése