Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Sorveljanza ta’ istituzzjonijiet inqas sinifikanti

X’inhuma istituzzjonijiet inqas sinifikanti?

Istituzzjonijiet inqas sinifikanti (LSIs) huma banek li ma jissodisfaw l-ebda kriterju ta’ sinifikat speċifikat fir-Regolament MSU – b’kuntrast ma’ istituzzjonijiet sinifikanti (IS) li jissodisfaw mill-inqas wieħed minnhom. Il-kriterji ta’ sinifikat jirrigwardaw, fost affarijiet oħra, id-daqs tal-bank, l-importanza tiegħu għall-ekonomija ta’ pajjiżu  jew l-UE kollha kemm hi, u s-sinifikat tal-attivitajiet transkonfinali tagħha. Fil-prattika, il-biċċa l-kbira tal-LSIs huma banek iżgħar li l-assi tagħhom ma jaqbżux € 30 biljun.

Min jissorvelja l-istituzzjonijiet inqas sinifikanti?

L-LSIs huma ssorveljati mis-superviżuri nazzjonali tagħhom, taħt is-sorveljanza tal-BĊE, filwaqt li istituzzjonijiet sinifikanti huma direttament sorveljati mill-BĊE.

Biex tivverifika jekk bankhuwiex ikklassifikat bħala istituzzjoni sinifikanti jew inqas sinifikanti – u biex tiddetermina min jissorveljah - ikkonsulta l-lista tal-BĊE ta’ entitajiet sorveljati. Il-BĊE jirrevedi s-sinifikat ta’ kull bank mill-inqas fuq bażi annwali.

X’inhu r-rwol tal-BĊE f’dan kollu?

Il-BĊE huwa responsabbli għall-funzjonament effettiv u konsistenti tas-sistema kollha tas-superviżjoni bankarja Ewropea, li tinkludi l-BĊE u s-superviżuri bankarji nazzjonali tal-pajjiżi parteċipanti. Fil-funzjoni ta’ sorveljanza tiegħu, il-BĊE jaħdem mill-qrib mas-superviżuri nazzjonali biex jarmonizza aktar l-implimentazzjoni tar-regoli li jirregolaw is-superviżjoni bankarja, filwaqt li jiżgura wkoll li l-istandards konġunti ta’ sorveljanza jiġu applikati konsistentement fis-sistema kollha. Dan jgħin biex jiżgura kondizzjonijiet għal kulħadd l-istess għall-banek kollha. Fejn meħtieġ, f'każijiet eċċezzjonali, il-BĊE jista’ jieħu kontroll dirett tal-LSIs (ara l-Artikolu 6 (5) (b) tar-Regolament SSM) biex jiżgura applikazzjoni konsistenti ta' standards superviżorji għoljin.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Whistleblowing