Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n yleisvalvontatehtävät ja vähemmän merkittävien laitosten valvonta

Mitä ovat vähemmän merkittävät laitokset?

Vähemmän merkittävät laitokset ovat niitä pankkeja, jotka eivät täytä yhtäkään YVM-asetuksessa määritetyistä merkittävyyskriteereistä. Näitä kriteerejä ovat muun muassa pankin koko, sen merkittävyys sijaintimaan tai koko Euroopan unionin taloudelle sekä sen rajat ylittävän toiminnan merkittävyys. Yleistäen vähemmän merkittäviä laitoksia ovat pienet pankit, joiden varojen kokonaisarvo on alle 30 miljardia euroa.

Vähemmän merkittävien laitosten valvonta

Vähemmän merkittävät laitokset ovat kansallisten valvontaviranomaisten suorassa valvonnassa. EKP kuitenkin valvoo niitä välillisesti.

Merkittäville ja vähemmän merkittäville laitoksille on omat luettelonsa, joista käy laitoksen aseman lisäksi ilmi sitä valvova viranomainen. EKP päivittää valvottavien laitosten luettelot vähintään kerran vuodessa.

EKP:n yleisvalvontarooli

EKP kantaa kokonaisvastuun yhteisen pankkivalvonnan tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta ja tekee tässä yleisvalvontatehtävässään tiivistä yhteistyötä mukana olevien kansallisten valvontaviranomaisten kanssa valvontasääntöjen yhtenäistämiseksi entisestään. Lisäksi EKP varmistaa, että yhteisiä valvontakäytäntöjä sovelletaan samalla tavalla. Näin varmistetaan, että kaikilla valvottavilla pankeilla on yhtäläiset toimintaedellytykset. Lisäksi EKP voi poikkeustapauksissa ottaa vähemmän merkittävän laitoksen myös suoraan valvontaansa, jos se on tarpeen valvonnan yhtenäisyyden ja korkean laadun varmistamiseksi (ks. YVM-asetuksen artiklan 6 kohdan 5 alakohta b).

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing