SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsyn med og overvågning af mindre signifikante institutter

Mindre signifikante institutter er små og mellemstore banker under de kompetente nationale myndigheders direkte tilsyn under ECB's overvågning.

Nedenfor finder du svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om tilsyn med og overvågning af mindre signifikante institutter. De kan hjælpe dig med at gøre dig bekendt med emnet.

En sammenfatning af tilrettelæggelsen af overvågningen af og tilsynet med mindre signifikante institutter, ECB's og de kompetente nationale myndigheders aktiviteter samt strukturen og risikosituationen i sektoren for mindre signifikante institutter i Europa kan hentes fra rapporten om overvågning og tilsyn med mindre signifikante institutter.

Rapport om tilsyn med mindre signifikante institutter 2022

Hvad er afgørende for en banks signifikans?

Alle enheder under tilsyn klassificeres som standard som mindre signifikante.

De bliver kun signifikante – og falder derfor ind under ECB's direkte tilsyn – hvis de opfylder mindst et af kriterierne i SSM-forordningen. Følg linkene nedenfor for at få mere at vide om kriterierne.

Hvem fører tilsyn med mindre signifikante institutter?

Mindre signifikante institutter er underlagt deres respektive kompetente nationale myndigheders direkte tilsyn og ECB's indirekte tilsyn, mens de signifikante institutter er under ECB's direkte tilsyn.

I ECB's fortegnelse over enheder under tilsyn kan du se, om en bank er klassificeret som et signifikant institut eller et mindre signifikant institut – og dermed hvem der fører tilsyn med den. ECB vurderer hver banks signifikans mindst en gang om året.

Hvordan afspejles proportionalitet i tilsynet?

Proportionalitetsprincippet sikrer, at tilsynsmyndighedens forventninger og krav svarer til størrelsen, den systemiske betydning og risikoprofilen af de banker, der er under tilsyn, og at tilsynsressourcerne fordeles effektivt.

SSM tager hensyn til proportionaliteten i forbindelse med tilsyn og overvågning på flere måder. Klassifikationssystemet er et vigtigt middel til at sikre en effektiv proportionalitet, og det udmønter sig i en forholdsmæssig tilgang til tilsynsrapportering og tilsynsmæssige forventninger (fx i forbindelse med ledelsesordninger og tilladelsesprocedurer) samt i intensiteten og omfanget af de daglige tilsynsaktiviteter og -vurderinger. I ECB's klassifikationssystem skelnes der mellem mindre signifikante institutter med stor indvirkning og høj risiko, men sidstnævnte type anvendes kun internt med hensyn til tilsynsintensitet. De kriterier for små og ikkekomplekse institutter, der er fastsat i kapitalkravsforordningen (CRR), er også afgørende for at sikre proportionalitet.  

Hvad er et lille og ikkekomplekst institut?

CRR II indførte begrebet lille og ikkekomplekst institut.

For at blive kvalificeret som sådan skal et institut opfylde de ni kriterier, der er anført i den relevante artikel i CRR (artikel 4, stk. 1, nr. 145).

Det er op til bankerne at afgøre, om de er små og ikkekomplekse institutter, og i princippet bør de gøre det løbende. Mindre signifikante institutter forventes at underrette deres kompetente nationale myndigheder om, hvornår deres status ændres, dvs. hvornår de kan klassificeres som små og ikkekomplekse institutter, eller hvornår de ikke længere opfylder alle kriterierne i kapitalkravsforordningen. Det udelukker ikke, at de kompetente nationale myndigheder kan afgøre, om banker under deres tilsyn bør betragtes som små og ikkekomplekse institutter i overensstemmelse med kapitalkravsforordningens relevante kriterier, og at de kompetente nationale myndigheder kan meddele resultatet af disse afgørelser til de pågældende banker.

Hvad kræves der for tilladelse?

ECB er ansvarlig for udstedelse af licenser til alle banker i SSM – dvs. både signifikante og mindre signifikante institutter – i samarbejde med de relevante kompetente nationale myndigheder.

Flere oplysninger om tilladelser

Skal min bank betale tilsynsgebyrer?

Alle banker under ECB's direkte eller indirekte tilsyn skal betale årlige tilsynsgebyrer, som beregnes på grundlag af en banks betydning og risikoprofil.

Alt om tilsynsgebyrer

Hvem er ansvarlig for...?

Organisation

ECB Banktilsyn består af syv forskellige generaldirektorater, mens det relevante besluttende organ er Tilsynsrådet.

Organisationsstrukturer
Beslutningstagning

Som det europæiske banktilsyn kan ECB træffe en række tilsynsafgørelser, som er juridisk bindende for banker inden for SSM.

Beslutningstagning
Tilladelse

Inden for det europæiske banktilsyn er ECB den ansvarlige myndighed for banktilladelser.

Tilladelser
Rapportering

ECB offentliggør den taksonomi, som de kompetente nationale myndigheder skal anvende, når de indberetter datapunkter for finansiel indberetning i tilsynsøjemed (SFRDP) til ECB i overensstemmelse med reglerne om tilsynsrapportering.

Rapportering
Tilsyn med mindre signifikante institutter

De kompetente nationale tilsynsmyndigheder fører tilsyn med de mindre signifikante institutter under overvågning af ECB. De signifikante institutter derimod er under ECB's direkte tilsyn.

Beslutningstagning
Whistleblowing

Enhver overtrædelse af EU-lovgivningen vedrørende tilsyn med banker kan indberettes på ECB's whistleblowingplatform. Hvis den pågældende enhed er et mindre signifikant institut eller en enhed, der ikke er under ECB's tilsyn, fx et forsikringsselskab, bedes du kontakte den relevante kompetente nationale myndighed direkte.

Whistleblowingplatform
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Hvad er "mindre signifikante institutter"?

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing