Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB vykdoma mažiau svarbių įstaigų priežiūros stebėsena

Mažiau svarbios įstaigos – kas tai?

Mažiau svarbios įstaigos (MSĮ) yra bankai, kurie neatitinka nė vieno iš BPM reglamente nurodytų svarbos kriterijų (svarbios įstaigos, priešingai, atitinka bent vieną iš jų). Svarbos kriterijai, be kita ko, yra susiję su banko dydžiu, jo svarba konkrečios šalies ar visos ES ekonomikai ir jo tarpvalstybinės veiklos svarba. Praktiškai dauguma MSĮ yra mažesni bankai, kurių turto vertė neviršija 30 mlrd. eurų.

Kas prižiūri mažiau svarbias įstaigas?

MSĮ prižiūri nacionalinės priežiūros institucijos, ECB vykdant šios priežiūros stebėseną (svarbias įstaigas ECB prižiūri tiesiogiai).

Jei norite sužinoti, ar tam tikras bankas yra priskiriamas prie svarbių ar mažiau svarbių įstaigų, ir taip nustatyti, kas jį prižiūri, informacijos ieškokite ECB sudarytame prižiūrimų subjektų sąraše. ECB peržiūri kiekvieno banko svarbą bent kartą per metus.

Koks ECB vaidmuo?

ECB yra atsakingas už tai, kad visa Europos bankų priežiūros sistema – ją sudaro ECB ir dalyvaujančių šalių nacionalinės priežiūros institucijos – veiktų veiksmingai ir nuosekliai. Vykdydamas priežiūros stebėseną ECB glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, kad bankų priežiūrą reglamentuojančių taisyklių įgyvendinimas būtų dar labiau suderintas ir kartu būtų užtikrinta, kad bendri priežiūros standartai būtų nuosekliai taikomi visoje sistemoje. Tai padeda užtikrinti vienodas sąlygas visiems bankams. Išimtiniais atvejais ECB gali prireikus perimti tiesioginę MSĮ priežiūrą, kad užtikrintų aukštų priežiūros standartų nuoseklų taikymą (žr. BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies b punktą).

Visi šios dalies puslapiai

Whistleblowing