Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

MSĮ priežiūra ir priežiūros stebėsena

Mažiau svarbios įstaigos (MSĮ) yra maži ir vidutinio dydžio bankai, kuriuos tiesiogiai prižiūri jų nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI), o šios priežiūros stebėseną vykdo ECB.

Toliau pateikiami atsakymai į kai kuriuos dažnai užduodamus klausimus apie MSĮ priežiūrą ir priežiūros stebėseną, padėsiantys jums geriau suprasti šią temą.

Glaustos informacijos apie MSĮ priežiūros ir priežiūros stebėsenos organizavimą, ECB ir NKI vykdomą veiklą, taip pat MSĮ sektoriaus Europoje struktūrą ir rizikos padėtį galima rasti MSĮ priežiūros ir priežiūros stebėsenos ataskaitoje.

2022 m. MSĮ priežiūros ataskaita

Kas lemia banko svarbą?

Visi prižiūrimi subjektai standartiškai klasifikuojami kaip mažiau svarbūs.

Jie tampa svarbūs – ir todėl ECB pradeda juos tiesiogiai prižiūrėti – tik tuo atveju, jei atitinka bent vieną iš kriterijų, nustatytų Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) reglamente. Daugiau informacijos apie šiuos kriterijus rasite toliau pateiktose nuorodose.

Kas prižiūri MSĮ?

MSĮ tiesiogiai prižiūri jų atitinkamos NKI, o netiesiogiai – ECB. Svarbias įstaigas (SĮ) tiesiogiai prižiūri ECB.

Norėdami sužinoti, ar bankas klasifikuojamas kaip SĮ ar kaip MSĮ (taigi ir kas jį prižiūri), galite patikrinti ECB prižiūrimų subjektų sąrašą. ECB kiekvieno banko svarbą peržiūri bent kartą per metus.

Kaip, vykdant priežiūrą, atsižvelgiama į proporcingumo principą?

Taikant proporcingumo principą užtikrinama, kad priežiūros institucijos lūkesčiai ir reikalavimai atitiktų prižiūrimų bankų dydį, sisteminę svarbą ir rizikos profilį ir kad priežiūros ištekliai būtų veiksmingai paskirstomi.

Bendrame priežiūros mechanizme priežiūros ir priežiūros stebėsenos proporcingumas užtikrinamas keliais būdais. Jo klasifikavimo sistema yra pagrindinė veiksmingo proporcingumo užtikrinimo priemonė, o tai savo ruožtu lemia proporcingumu pagrįstą priežiūros ataskaitų teikimą ir priežiūros lūkesčių (pvz., susijusių su valdymo tvarka ir leidimų išdavimo procedūromis) formavimą, taip pat kasdienės priežiūros veiklos ir vertinimo intensyvumą ir apimtį. ECB klasifikavimo sistemoje skiriamos didelio poveikio ir didelės rizikos MSĮ, tačiau pastaroji kategorija aktuali tik vidiniais tikslais priežiūros intensyvumui nustatyti. Proporcingumui užtikrinti taip pat labai svarbūs Kapitalo reikalavimų reglamente (KRR) nustatyti mažų ir nesudėtingų įstaigų kriterijai. 

Kas yra mažos ir nesudėtingos įstaigos?

KRR II įvesta mažos ir nesudėtingos įstaigos (MNĮ) sąvoka.

Kad būtų priskirta šiai kategorijai, įstaiga turi atitikti devynis kriterijus, išvardytus atitinkamame KRR straipsnyje (4 straipsnio 1 dalies 145 punktas).

Bankai patys turi nustatyti, ar jie yra maža ir nesudėtinga įstaiga, ir iš esmės jie tai turėtų daryti nuolat. MSĮ turėtų pranešti savo NKI, kai pasikeičia jų statusas, t. y. arba kai jos tampa maža ir nesudėtinga įstaiga, arba kai jos nebeatitinka visų šioms įstaigoms taikomų KRR nustatytų kriterijų. Tai netrukdo NKI nustatyti, ar jų prižiūrimi bankai turėtų būti laikomi maža ir nesudėtinga įstaiga pagal atitinkamus KRR kriterijus, ir pranešti atitinkamiems bankams apie šio vertinimo rezultatus.

Ko reikalaujama norint gauti leidimą?

ECB, bendradarbiaudamas su atitinkamomis NKI, yra atsakingas už visų BPM dalyvaujančių bankų, t. y. SĮ ir MSĮ, licencijavimą.

Daugiau informacijos apie leidimų procedūras

Ar mano bankas turi mokėti priežiūros mokesčius?

Visi ECB (tiesiogiai arba netiesiogiai) prižiūrimi bankai turi mokėti metinius priežiūros mokesčius, apskaičiuojamus pagal banko svarbą ir rizikos pobūdį.

Informacija apie priežiūros mokesčius

Kas atsakingas už šias sritis?

Struktūra

ECB Bankų priežiūros tarnybą sudaro septyni generaliniai direktoratai, o Priežiūros valdyba yra sprendimus priimantis organas.

Organizacinės struktūros
Sprendimų priėmimas

ECB, kaip Europos bankų priežiūrą vykdanti institucija, gali priimti įvairius priežiūros sprendimus. BPM dalyvaujantiems bankams šie sprendimai yra teisiškai privalomi.

Sprendimų priėmimas
Leidimų procedūros

Europos bankų priežiūros sistemoje ECB yra atsakingas už leidimų suteikimą bankams.

Leidimai
Atskaitomybė

ECB skelbia taksonomiją, kuria turi vadovautis NKI, teikdamos ECB priežiūrinės finansinės informacijos duomenų vienetus pagal priežiūros ataskaitų teikimą reglamentuojančius reglamentus.

Atskaitomybė
MSĮ priežiūra

MSĮ prižiūri nacionalinės kompetentingos institucijos, ECB vykdant šios priežiūros stebėseną, o svarbias įstaigas ECB prižiūri tiesiogiai.

Sprendimų priėmimas
Informavimas apie pažeidimus

Apie bet kokius ES teisės aktų, susijusių su prudencine bankų priežiūra, pažeidimus galima informuoti per ECB pranešimų apie pažeidimus teikimo platformą. Jei atitinkamas subjektas yra MSĮ arba ECB neprižiūrimas subjektas, pavyzdžiui, draudimo įmonė, kreipkitės tiesiogiai į atitinkamą NKI.

Pranešimų apie pažeidimus teikimo platforma
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Mažiau svarbios įstaigos – kas tai?

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus