Menu

Európsky bankový dohľad v skratke

4. novembra 2016 (aktualizované 1. októbra 2020)

V rámci európskeho bankového dohľadu banky podliehajú dohľadu ECB a vnútroštátnych orgánov dohľadu zúčastnených krajín: všetkých krajín eurozóny a krajín EÚ, ktoré sa k európskemu bankovému dohľadu pripojili. ECB dohliada na najväčšie banky v týchto krajinách, zatiaľ čo menšie banky sú pod dohľadom vnútroštátnych orgánov.

Nasledujúci diagram približuje ciele a funkcie európskeho bankového dohľadu.

Ciele európskeho bankového dohľadu

Bezpečné a zdravé banky

Bezpečné a zdravé banky

Stabilný a integrovaný finančný systém

Stabilný a integrovaný finančný systém

Konzistentný dohľad nad všetkými bankami

Konzistentný dohľad nad všetkými bankami


21 zúčastnených krajín

Andorra

krajina nepatriaca do EÚ

Albánsko

krajina nepatriaca do EÚ

Rakúsko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Bosna a Hercegovina

krajina nepatriaca do EÚ

Belgicko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Bulharsko

krajina nepatriaca do eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu formou úzkej spolupráce

Švajčiarsko

krajina nepatriaca do EÚ

Cyprus

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Česká republika

krajina nepatriaca do eurozóny nezapojená do európskeho bankového dohľadu

Nemecko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Dánsko

krajina nepatriaca do eurozóny nezapojená do európskeho bankového dohľadu

Estónsko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Španielsko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Fínsko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Francúzsko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Spojené kráľovstvo

krajina nepatriaca do EÚ

Grécko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Chorvátsko

krajina nepatriaca do eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu formou úzkej spolupráce

Maďarsko

krajina nepatriaca do eurozóny nezapojená do európskeho bankového dohľadu

Írsko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Island

krajina nepatriaca do EÚ

Taliansko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Lichtenštajnsko

krajina nepatriaca do EÚ

Litva

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Luxembursko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Lotyšsko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Monako

krajina nepatriaca do EÚ

Čierna Hora

krajina nepatriaca do EÚ

Macedónsko

krajina nepatriaca do EÚ

Malta

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Holandsko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Nórsko

krajina nepatriaca do EÚ

Poľsko

krajina nepatriaca do eurozóny nezapojená do európskeho bankového dohľadu

Portugalsko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Rumunsko

krajina nepatriaca do eurozóny nezapojená do európskeho bankového dohľadu

Srbsko

krajina nepatriaca do EÚ

Švédsko

krajina nepatriaca do eurozóny nezapojená do európskeho bankového dohľadu

Slovinsko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

Slovensko

krajina eurozóny zapojená do európskeho bankového dohľadu

San Maríno

krajina nepatriaca do EÚ

Kosovo

krajina nepatriaca do EÚ


Personálne zabezpečenie európskeho bankového dohľadu

Viac než
1 100 zamestnancov dohľadu
v ECB
Viac než
4 700 zamestnancov dohľadu
vo vnútroštátnych orgánoch

Dohliadané banky (k 1. augustu 2020)

115
významných bánk
pod priamym dohľadom ECB
2 611
menej významných bánk
pod priamym dohľadom vnútroštátnych orgánov

82 %
bankových aktív
eurozóny

18 %

Aktuálne informácie o počte dohliadaných subjektov

Aktualizácia: Text bol aktualizovaný 1. októbra 2020 po nadviazaní úzkej spolupráce s Bulharskom a Chorvátskom.