Få et hurtigt overblik over ECB Banktilsyn

4. november 2016

ECB begyndte at føre tilsyn med bankerne i euroområdet for to år siden, den 4. november 2014. Infografikken nedenfor viser mere om ECB Banktilsyns målsætninger og funktion.

Målsætninger med banktilsynet

Finansiel integration
og stabilitet

Et sikkert og velfunderet
banksystem

Et ensartet tilsyn
med bankerne

19
deltagende
lande


Den Fælles Tilsynsmekanisme
(Single Supervisory Mechanism eller SSM):

Mere end
900 tilsynsmedarbejdere
i ECB
Mere end
4.700 tilsynsførende
i de nationale myndigheder

Tilsynsrådets afgørelser i 2015

Mere end
1.500
afgørelser i alt

921
tilladelsesprocedurer
213
SREP-afgørelser
(ifm. tilsynskontrol- og
evalueringsprocessen
(Supervisory Review and
Evaluation Process))

Banker under tilsyn (pr. 31. maj 2016)

129
signifikante banker
under ECB's direkte tilsyn
3.500
mindre signifikante banker
under nationalt tilsyn

82 pct.
af bankaktiverne
i euroområdet

18 pct.