Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Mis on ennetav rekapitaliseerimine ja kuidas see toimib?

27. detsember 2016 (updated 2 May 2018)

Mis on ennetav rekapitaliseerimine?

Ennetava rekapitaliseerimise korral suunab riik maksevõimelisse panka omavahendeid, kui see on vajalik liikmesriigi majanduses tekkinud tõsise häire leevendamiseks ja finantsstabiilsuse säilitamiseks. Tegu on erakorralise meetmega, mis eeldab lõplikku heakskiitu Euroopa Liidu riigiabi raamistiku kohaselt ning sellega ei käivitata panga suhtes kriisilahenduse menetlust.

Milline on EKP roll?

Ennetav rekapitaliseerimine on kättesaadav ainult maksevõimelistele pankadele. Protsessi käigus peab EKP kui oluliste pankade eest vastutav pädev asutus kinnitama tema otsese järelevalve alla kuuluvate pankade maksevõimelisust.

Kuna ennetavat rekapitaliseerimist saab kasutada ainult stressitesti negatiivses stsenaariumis selgunud kapitalipuudujäägi korvamiseks, peab EKP ühtlasi kinnitama, et Euroopa Pangandusjärelevalve poolt või järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi raames tehtud kõige asjakohasema stressitesti negatiivse stsenaariumi korral tekib pangal kapitalipuudujääk. EKP peab täpsustama kapitalipuudujäägi suuruse ja samuti kinnitama, et põhistsenaariumis pangal kapitalipuudujääki ei esine.

Kuidas tehakse otsuseid ennetava rekapitaliseerimise kohta?

Pank esitab ennetava rekapitaliseerimise taotluse asjaomastele riigiasutustele.

Sellest teavitatakse EKPd kui pädevat asutust, kes peab kinnitama, et pank on maksevõimeline. Peale selle peab EKP kinnitama ka vastava stressitesti negatiivses stsenaariumis selgunud kapitalipuudujäägi suuruse.

Pärast seda võivad pädevad asutused ennetava rekapitaliseerimise protsessi käivitada. Meetmed peab riigiabi eeskirjade kohaselt lõplikult heaks kiitma Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraat.

Rikkumisest teatamine