Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

It-tibdil fil-klima u s-superviżjoni bankarja

It-tibdil fil-klima huwa sors ta’ riskju finanzjarju

It-tibdil fil-klima jaffettwa s-sikurezza tas-settur bankarju tagħna permezz ta’ riskji fiżiċi, bħal avvenimenti estremi tat-temp, kif ukoll riskji ta’ tranżizzjoni, bħal inċertezzi relatati mal-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju.

Fir-rwol tagħna bħala superviżur tal-banek Ewropej, naħdmu biex niżguraw li l-banek jidentifikaw, jimmaniġġjaw u jiżvelaw ir-riskji kif suppost, inklużi dawk li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima. Dan jgħin lill-banek isiru aktar reżiljenti għax-xokkijiet klimatiċi u ta’ tranżizzjoni, li min-naħa tagħhom jikkontribwixxu għas-sikurezza u s-solidità tas-settur bankarju taż-żona tal-euro u tas-sistema finanzjarja kollha kemm hi. 

Riżultati tat-test tal-istress tar-riskju tal-klima tal-2022

Minkejja li sar xi progress, l-ewwel test tal-istress tar-riskju klimatiku li qatt sar wera li l-banek kienu għadhom lura f’diversi oqsma.

Stqarrija għall-istampa

Gwida dwar ir-riskji relatati mal-klima u mar-riskji ambjentali

Kif nistennew eżattament li l-banek jimmaniġġjaw u jiżvelaw ir-riskji finanzjarji klimatiċi u ambjentali? Aħna noffru spjegazzjoni dettaljata fil-gwida superviżorja tagħna.

Stqarrija għall-istampa

Kif il-banek jimmaniġġjaw ir-riskju klimatiku u ambjentali

Il-banek għandhom jaġġustaw il-prattiki tagħhom u jħaffu l-isforzi tagħhom biex jindirizzaw ir-riskji klimatiċi u ambjentali. Sfortunatament, il-banek kollha taħt superviżjoni kienu ’l bogħod milli jilħqu l-aspettattivi tagħna sa Novembru 2021.

Stqarrija għall-istampa

Kif il-banek jiddivulgaw ir-riskji klimatiċi u ambjentali

Jeħtieġ li l-banek itejbu l-prattiki tagħhom għad-divulgazzjoni tar-riskji klimatiċi u ambjentali. Ir-regolamenti għal dan it-tip ta’ divulgazzjoni se jsiru aktar stretti fil-futur, bil-parteċipanti tas-suq u l-pubbliku ġenerali jistennew dejjem aktar informazzjoni.

Stqarrija għall-istampa

Prijoritajiet superviżorji għall-2022-24

Il-lista tagħna ta’ prijoritajiet superviżorji tidentifika r-riskji klimatiċi u ambjentali bħala vulnerabbiltà ewlenija għall-banek u tiddeskrivi kif se nindirizzaw din il-kwistjoni fir-rwol tagħna ta’ superviżur.

Prijoritajiet superviżorji

Reviżjoni tematika dwar ir-riskji klimatiċi u ambjentali

Jeħtieġ li l-banek jintensifikaw l-isforzi tagħhom fil-kejl u l-ġestjoni tar-riskji klimatiċi u ambjentali. L-analiżi tematika tagħna tal-2022 turi l-impenn tagħna li nintegraw bis-sħiħ dawn ir-riskji fil-ħidma ta’ kuljum tat-timijiet superviżorji tagħna.

Stqarrija għall-istampa

It-tibdil fil-klima u l-BĊE

Bħala bank ċentrali u superviżur, it-tibdil fil-klima għandu influwenza sinifikanti fuq ir-responsabbiltajiet kollha tagħna. Huwa għalhekk li qed nieħdu azzjoni mill-aspetti kollha kollha biex nagħtu sehemna fl-indirizzar ta’ din l-isfida globali.

L-azzjonijiet l-oħra tal-BĊE dwar it-tibdil fil-klima

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)