Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Schimbările climatice și supravegherea bancară

Schimbările climatice reprezintă o sursă de risc financiar

Schimbările climatice afectează siguranța sectorului nostru bancar prin intermediul riscurilor fizice, precum fenomene meteorologice extreme, dar și al riscurilor de tranziție, cum ar fi incertitudinile legate de tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

În rolul nostru de autoritate de supraveghere a băncilor europene, depunem eforturi pentru a asigura că acestea detectează, gestionează și publică în mod corespunzător riscurile, inclusiv pe cele generate de schimbările climatice. Aceasta ajută băncile să devină mai reziliente la șocurile climatice și la cele de tranziție, ceea ce contribuie la siguranța și soliditatea sectorului bancar din zona euro și a sistemului financiar în ansamblu. 

Rezultatele testării la stres privind riscurile legate de schimbările climatice 2022

Prima noastră testare la stres privind riscurile legate de schimbările climatice a indicat că, în pofida înregistrării unor progrese, băncile erau încă în urmă în mai multe domenii.

Comunicat de presă

Ghidul privind riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu

Cum ne așteptăm, mai exact, ca băncile să gestioneze și să publice riscurile financiare legate de schimbările climatice și cele de mediu? Ghidul nostru în materie de supraveghere oferă explicații detaliate.

Comunicat de presă

Modul în care băncile gestionează riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu

Băncile trebuie să își ajusteze practicile și să își intensifice eforturile de combatere a riscurilor legate de schimbările climatice și a celor de mediu. Din păcate, toate băncile supravegheate erau departe de a răspunde așteptărilor noastre în noiembrie 2021.

Comunicat de presă

Modul în care băncile publică riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu

Băncile trebuie să își îmbunătățească practicile de publicare a riscurilor legate de schimbările climatice și a celor de mediu. Reglementările în materie de publicare vor deveni mai stricte în viitor, participanții pe piață și publicul larg așteptând tot mai multe informații.

Comunicat de presă

Prioritățile în materie de supraveghere pentru perioada 2022-2024

Lista noastră de priorități în materie de supraveghere identifică riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu ca fiind una dintre vulnerabilitățile principale pentru bănci și descrie modul în care vom aborda această problemă în calitatea noastră de autoritate de supraveghere.

Prioritățile în materie de supraveghere

Analiza tematică privind riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu

Băncile trebuie să își intensifice eforturile de măsurare și gestionare a riscurilor legate de schimbările climatice și a celor de mediu. Analiza noastră tematică din 2022 demonstrează angajamentul nostru în vederea integrării pe deplin a acestor riscuri în activitatea zilnică a echipelor noastre de supraveghere.

Comunicat de presă

Schimbările climatice și BCE

Schimbările climatice au un impact semnificativ asupra tuturor responsabilităților noastre în calitate de bancă centrală și autoritate de supraveghere. Din acest motiv, luăm măsuri pe toate fronturile pentru a ne aduce contribuția la combaterea acestei provocări globale.

Alte acțiuni ale BCE privind schimbările climatice

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate