Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Klimata pārmaiņas un banku uzraudzība

Klimata pārmaiņas ir finanšu riska avots.

Klimata pārmaiņas ietekmē mūsu banku sektora drošību, radot fiziskus riskus, piemēram, ārkārtas laikapstākļu notikumus, kā arī pārejas riskus, piemēram, nenoteiktību, kas saistīta ar pāreju uz mazoglekļa tautsaimniecību.

Pildot Eiropas banku uzrauga funkciju, mēs strādājam pie tā, lai nodrošinātu, ka bankas atbilstoši konstatē, pārvalda un atklāj riskus, t.sk. klimata pārmaiņu izraisītos riskus. Tas palīdz bankām kļūt noturīgākām pret klimata pārmaiņu un pārejas šokiem, kas savukārt veicina euro zonas banku sektora un visas finanšu sistēmas drošību un stabilitāti. 

2022. gada klimata pārmaiņu risku stresa testa rezultāti

Neraugoties uz to, ka panākts zināms progress, mūsu pirmais klimata pārmaiņu risku stresa tests parādīja, ka bankas vairākās jomās joprojām nav sasniegušas vēlamo līmeni.

Paziņojums presei

Norādījumi par klimata pārmaiņu un vides riskiem

Kā tieši bankām atbilstoši mūsu gaidām būtu jāpārvalda klimata pārmaiņu un vides finanšu riski un jāatklāj informācija par tiem? Sīkāks skaidrojums pieejams mūsu uzraudzības norādījumos.

Paziņojums presei

Kā bankas pārvalda klimata pārmaiņu un vides riskus

Bankām jāpielāgo sava darbība un jāpaātrina centieni novērst klimata pārmaiņu un vides riskus. Diemžēl 2021. gada novembrī neviena no uzraudzītajām bankām vēl ne tuvu neatbilda mūsu gaidām.

Paziņojums presei

Kā bankas atklāj informāciju par klimata pārmaiņu un vides riskiem

Bankām jāuzlabo sava informācijas atklāšanas prakse klimata pārmaiņu un vides risku jomā. Šāda veida informācijas atklāšanas noteikumi turpmāk kļūs stingrāki, jo tirgus dalībnieki un sabiedrība arvien vairāk vēlas saņemt plašāku informāciju.

Paziņojums presei

2022.–2024. gada uzraudzības prioritātes

Mūsu uzraudzības prioritāšu sarakstā klimata pārmaiņu un vides riski norādīti kā būtisks banku ievainojamības aspekts. Šajās prioritātēs arī aprakstīts, kā mēs, pildot uzraudzības iestādes lomu, risināsim šo jautājumu.

Uzraudzības prioritātes

Tematiskā pārbaude par klimata pārmaiņu un vides riskiem

Bankām jāpastiprina centieni klimata pārmaiņu un vides risku noteikšanas un pārvaldīšanas jomā. 2022. gadā veiktā tematiskā pārbaude demonstrē mūsu apņemšanos šos riskus pilnībā integrēt mūsu uzraudzības komandu ikdienas darbā.

Paziņojums presei

Klimata pārmaiņas un ECB

Klimata pārmaiņas būtiski ietekmē visus mūsu pienākumus, ko veicam gan kā centrālā banka, gan kā uzraudzības iestāde. Tāpēc mēs īstenojam pasākumus visās jomās, lai piedalītos šīs globālās problēmas risināšanā.

Citi ECB pasākumi saistībā ar klimata pārmaiņām

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana