Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Změna klimatu a bankovní dohled

Změna klimatu je zdrojem finančního rizika

Změna klimatu ovlivňuje bezpečnost našeho bankovního sektoru prostřednictvím fyzických rizik, jako jsou např. extrémní povětrnostní jevy, a také rizik přechodných, jako je nejistota spojená s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Při výkonu funkce orgánu dohledu nad evropskými bankami pracujeme na zajištění toho, aby banky rizika, včetně těch, která vyplývají ze změny klimatu, řádně identifikovaly, řídily a zveřejňovaly. Díky tomu jsou banky odolnější vůči klimatickým a tranzitivním šokům, což zase přispívá k bezpečnosti a zdraví bankovního sektoru a finančního systému eurozóny jako celku. 

Výsledky zátěžového testu klimatického rizika 2022

Navzdory určitému pokroku ukázal náš historicky první zátěžový test klimatického rizika na pokračující zaostávání bank v několika oblastech.

Tisková zpráva

Všeobecné zásady o klimatických a environmentálních rizicích

Jak konkrétně očekáváme, že budou banky řídit a zveřejňovat klimatická a environmentální finanční rizika? V našich všeobecných zásadách k dohledu nabízíme podrobné vysvětlení.

Tisková zpráva

Jak banky řídí klimatická a environmentální rizika

Banky musí upravit své postupy a urychlit úsilí zaměřené na řešení klimatických a environmentálních rizik. Bohužel v listopadu 2021 žádná z dohlížených bank ani zdaleka neplnila naše očekávání.

Tisková zpráva

Jak banky informují o klimatických a environmentálních rizicích

Banky by měly zlepšit své postupy, jak informují o svých klimatických a environmentálních rizicích. V budoucnu budou pravidla pro zveřejňování tohoto typu informací přísnější vzhledem k tomu, že účastníci trhu i široká veřejnost ve stále větší míře očekávají více informací.

Tisková zpráva

Priority v oblasti dohledu pro období 2022–2024

Náš seznam priorit v oblasti dohledu identifikuje klimatická a environmentální rizika jako jedno z hlavních zranitelných míst bank a popisuje, jak budeme v roli orgánu dohledu tento problém řešit.

Priority dohledu

Tematický přezkum klimatických a environmentálních rizik

Je třeba, aby banky zintenzivnily své úsilí při měření a řízení klimatických a environmentálních rizik. Náš tematický přezkum 2022 ukazuje naše odhodlání tato rizika plně začlenit do každodenní činnosti našich týmů dohledu.

Tisková zpráva

Změna klimatu a ECB

Změna klimatu má v našem případě jakožto centrální banky a orgánu dohledu významný vliv na všechny naše povinnosti. Proto při řešení této celosvětové výzvy podnikáme kroky ve všech oblastech.

Další kroky ECB v oblasti změny klimatu

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)