Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kliimamuutused ja pangandusjärelevalve

Kliimamuutused on finantsriski allikas

Kliimamuutused mõjutavad füüsiliste riskide (nt äärmuslikud ilmastikunähtused) ja üleminekuriskide (nt vähese CO2 heitega majandusele üleminekuga seotud ebakindlus) kaudu meie pangandussektori turvalisust.

Euroopa pankade järelevalveasutusena teeme tööd selle nimel, et pangad tuvastaksid, ohjaksid ja avalikustaksid riske (sh kliimamuutustest tulenevaid riske) nõuetekohaselt. See aitab pankadel muutuda kliima- ja üleminekušokkide suhtes vastupidavamaks, mis omakorda edendab euroala pangandussektori ja kogu finantssüsteemi turvalisust ning usaldusväärsust. 

2022. aasta kliimariskide stressitesti tulemused

EKP esimene kliimariskide stressitest näitas, et hoolimata teatavatest edusammudest on pangad mitmes valdkonnas endiselt maha jäänud.

Pressiteade

Juhend kliima- ja keskkonnariskide kohta

Kuidas peaksid pangad kliima ja keskkonnaga seotud finantsriske ohjama ja avalikustama? Järelevalvejuhendis on seda üksikasjalikult selgitatud.

Pressiteade

Kuidas pangad kliima- ja keskkonnariske ohjavad?

Pangad peavad kohandama oma tavasid ning tõstma kliima- ja keskkonnariskidega tegelemisel tehtavate jõupingutuste tempot. Paraku ei suutnud kõik järelevalve alla kuuluvad pangad EKP ootusi 2021. aasta novembri seisuga täita.

Pressiteade

Kuidas pangad kliima- ja keskkonnariske avalikustavad?

Pangad peavad kliima- ja keskkonnariskide avalikustamise tava tõhustama. Kuna turuosalised ja laiem üldsus ootavad üha rohkem teavet, muutuvad selliste andmete avalikustamise eeskirjad tulevikus rangemaks.

Pressiteade

2024.–2026. aasta järelevalveprioriteedid

EKP järelevalveprioriteetide loetelus peetakse kliima- ja keskkonnariske pankade peamiseks haavatavuseks ning kirjeldatakse, kuidas EKP neid riske järelevalveasutuse ülesandeid täites käsitleb.

Järelevalveprioriteedid

Kliima- ja keskkonnariskide temaatiline analüüs

Pangad peavad suurendama jõupingutusi kliima- ja keskkonnariskide mõõtmisel ja ohjamisel. EKP 2022. aasta temaatiline analüüs tõendab meie pühendumust lõimida need riskid täiel määral järelevalvemeeskondade igapäevatöösse.

Pressiteade

Kliimamuutused ja EKP

Kliimamuutused avaldavad märkimisväärset mõju EKP kui keskpanga ja järelevalveasutuse kõikidele kohustustele. Seetõttu tegutseme kõikidel tasanditel, et täita oma osa selle üleilmse probleemi käsitlemisel.

EKP muud meetmed kliimamuutuste valdkonnas

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine