Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zmiana klimatu a nadzór bankowy

Zmiana klimatu stwarza ryzyka finansowe

Zmiana klimatu wpływa na bezpieczeństwo sektora bankowego za sprawą ryzyk związanych z jej materialnymi skutkami (jak np. ekstremalne zjawiska pogodowe) oraz ryzyk wynikających z przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną (które wiąże się z niepewnością).

Jako organ sprawujący nadzór nad europejskimi bankami pracujemy nad tym, by te instytucje odpowiednio wykrywały, kontrolowały i ujawniały ryzyka, także te wynikające ze zmiany klimatu. Dzięki temu banki stają się bardziej odporne na szoki związane z klimatem i transformacją ekologiczną, co z kolei pomaga zapewnić bezpieczeństwo i dobrą kondycję sektora bankowego strefy euro i całego systemu finansowego. 

Wyniki testu warunków skrajnych dotyczącego ryzyk klimatycznych – 2022

Nasz pierwszy w historii test warunków skrajnych dotyczący ryzyk klimatycznych wykazał, że banki, mimo osiągnięcia pewnych postępów, w kilku dziedzinach nadal pozostają w tyle.

Komunikat prasowy

Przewodnik dotyczący ryzyk klimatycznych i środowiskowych

W tym przewodniku nadzorczym szczegółowo wyjaśniamy nasze oczekiwania wobec banków co do zarządzania ryzykami finansowymi związanymi z klimatem i środowiskiem naturalnym oraz ujawniania informacji na ich temat.

Komunikat prasowy

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym i środowiskowym w bankach

Banki muszą odpowiednio dostosować swoje praktyki i przyspieszyć działania podejmowane w odpowiedzi na ryzyka klimatyczne i środowiskowe. Niestety jeszcze w listopadzie 2021 wszystkim nadzorowanym instytucjom dużo brakowało do spełnienia naszych oczekiwań.

Komunikat prasowy

Ujawnianie przez banki informacji o ryzykach klimatycznych i środowiskowych

Banki muszą udoskonalić praktyki w zakresie ujawniania informacji na temat ryzyk klimatycznych i środowiskowych. W przyszłości regulacje dotyczące udostępniania tego typu informacji staną się bardziej rygorystyczne, a uczestnicy rynku i opinia publiczna będą oczekiwać więcej informacji.

Komunikat prasowy

Priorytety nadzorcze na lata 2022−2024

Podczas wyznaczania priorytetów nadzorczych uznaliśmy ryzyka klimatyczne i środowiskowe za jedno z głównych źródeł podatności banków na zagrożenia. Określiliśmy też, w jaki sposób jako organ nadzoru zajmiemy się tym problemem.

Priorytety nadzorcze

Przegląd tematyczny dotyczący ryzyk klimatycznych i środowiskowych

Banki muszą zwiększyć wysiłki w zakresie pomiaru ryzyk klimatycznych i środowiskowych oraz zarządzania nimi. Przegląd tematyczny z 2022 jest wyrazem naszej determinacji, by w pełni uwzględniać te ryzyka w bieżących pracach zespołów nadzorczych.

Komunikat prasowy

EBC a zmiana klimatu

Zmiana klimatu ma znaczący wpływ na realizację wszystkich powierzonych nam zadań – zarówno tych, które wykonujemy jako bank centralny, jak i tych, za które odpowiadamy jako organ nadzoru. Żeby odegrać naszą rolę w walce z tym globalnym problemem, podejmujemy więc działania we wszystkich obszarach.

Inne działania EBC dotyczące klimatu

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości