Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Κλιματική αλλαγή και τραπεζική εποπτεία

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πηγή χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ασφάλεια του τραπεζικού τομέα μέσω φυσικών κινδύνων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και κινδύνων μετάβασης, όπως οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας όσον αφορά την εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες εντοπίζουν και διαχειρίζονται κατάλληλα τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που πηγάζουν από την κλιματική αλλαγή, και ότι δημοσιοποιούν επαρκή στοιχεία γι’ αυτούς. Αυτό βοηθά τις τράπεζες να γίνουν πιο ανθεκτικές σε διαταραχές που σχετίζονται με το κλίμα και τη μετάβαση, γεγονός που με τη σειρά του συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού τομέα και του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ συνολικά. 

Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το 2022

Παρά την κάποια πρόοδο που έχει σημειωθεί, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους που διενεργήσαμε για πρώτη φορά έδειξε ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να υστερούν σε αρκετούς τομείς.

Δελτίο Τύπου

Οδηγός όσον αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους

Πώς ακριβώς περιμένουμε από τις τράπεζες να διαχειρίζονται τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους και να δημοσιοποιούν στοιχεία γι’ αυτούς; Ο εποπτικός οδηγός μας παρέχει λεπτομερείς εξηγήσεις.

Δελτίο Τύπου

Πώς οι τράπεζες διαχειρίζονται τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους

Οι τράπεζες πρέπει να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Δυστυχώς, τον Νοέμβριο του 2021 καμία από τις εποπτευόμενες τράπεζες δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας.

Δελτίο Τύπου

Πώς οι τράπεζες δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους

Οι τράπεζες πρέπει να βελτιώσουν τις πρακτικές τους όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Οι κανονισμοί που διέπουν αυτό το είδος δημοσιοποίησης θα γίνουν αυστηρότεροι στο μέλλον, ενώ οι συμμετέχοντες στην αγορά και το ευρύ κοινό ζητούν ολοένα και εντονότερα περισσότερες πληροφορίες.

Δελτίο Τύπου

Εποπτικές προτεραιότητες για την περίοδο 2022-24

Στο έγγραφο σχετικά με τις εποπτικές προτεραιότητές μας οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αναγνωρίζονται ως βασική ευπάθεια για τις τράπεζες και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο του ρόλου μας ως εποπτικής αρχής.

Εποπτικές προτεραιότητες

Θεματική εξέταση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων

Οι τράπεζες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μέτρηση και τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Η θεματική εξέταση του 2022 καταδεικνύει τη δέσμευσή μας να ενσωματώσουμε πλήρως αυτούς τους κινδύνους στις καθημερινές εργασίες των εποπτικών ομάδων μας.

Δελτίο Τύπου

Η κλιματική αλλαγή και η ΕΚΤ

Ως κεντρική τράπεζα και εποπτική αρχή, όλες οι αρμοδιότητές μας επηρεάζονται σημαντικά από την κλιματική αλλαγή. Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε δράση σε όλα τα μέτωπα προκειμένου να συμβάλουμε και εμείς στην αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης.

Άλλες δράσεις της ΕΚΤ για την κλιματική αλλαγή

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων