Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

An t-athrú aeráide agus maoirseacht baincéireachta

Is foinse riosca airgeadais é an t-athrú aeráide

Bíonn tionchar ag an athrú aeráide ar shábháilteacht ár n-earnála baincéireachta trí rioscaí fisiciúla, amhail eachtraí adhaimsire, chomh maith le rioscaí aistrithe, amhail éiginnteachtaí a bhaineann leis an aistriú i dtreo geilleagar ísealcharbóin.

Inár ról mar mhaoirseoir ar bhainc Eorpacha, oibrímid chun a chinntiú go ndéanann na bainc rioscaí a bhrath, a bhainistiú agus a nochtadh i gceart, lena n-áirítear iad siúd a eascraíonn as an athrú aeráide. Cuidíonn sé sin leis na bainc a bheith níos athléimní i leith suaití aeráide agus aistrithe, rud a chuireann le sábháilteacht agus le fóntacht earnáil baincéireachta an limistéir euro agus an chórais airgeadais ina iomláine. 

Torthaí thástáil struis 2022 ar rioscaí a bhaineann leis an aeráid

D’ainneoin roinnt dul chun cinn a bheith déanta, léiríodh sa chéad tástáil struis maidir le rioscaí aeráide go raibh na bainc fós ag titim ar gcúl i roinnt réimsí.

Preasráiteas

Treoir maidir le rioscaí a bhaineann leis an aeráid agus rioscaí comhshaoil

Cén chaoi go díreach a bhfuilimid ag súil go ndéanfaidh bainc rioscaí airgeadais aeráide agus comhshaoil a bhainistiú agus a nochtadh? Cuirimid míniú mionsonraithe ar fáil inár dtreoir mhaoirseachta.

Preasráiteas

An chaoi a mbainistíonn bainc riosca aeráide agus comhshaoil

Ní mór do na bainc a gcleachtais a choigeartú agus dlús a chur lena n-iarrachtaí dul i ngleic le rioscaí aeráide agus comhshaoil. Ar an drochuair, níor éirigh le oiread agus ceann de na bainc uile atá faoi mhaoirseacht ár spriocanna a bhaint amach faoi mhí na Samhna 2021.

Preasráiteas

An chaoi a nochtann bainc rioscaí aeráide agus comhshaoil

Ní mór do na bainc feabhas a chur ar a gcleachtais maidir le rioscaí aeráide agus comhshaoil a nochtadh. Beidh rialacháin maidir le nochtadh den chineál sin níos déine amach anseo, agus beidh rannpháirtithe sa mhargadh agus an pobal i gcoitinne ag súil le tuilleadh faisnéise.

Preasráiteas

Tosaíochtaí maoirseachta do 2022-24

Aithníonn ár liosta tosaíochtaí maoirseachta rioscaí aeráide agus comhshaoil mar phríomh-leochaileacht do bhainc agus déantar cur síos ar an gcaoi a dtabharfaimid aghaidh ar an tsaincheist seo inár ról mar mhaoirseoir.

Tosaíochtaí maoirseachta

Torthaí athbhreithniú téamach ar rioscaí aeráide agus comhshaoil

Ní mór do na bainc dlús a chur lena n-iarrachtaí rioscaí aeráide agus comhshaoil a thomhas agus a bhainistiú. Léiríonn ár n-athbhreithniú téamach 2022 ár dtiomantas do na rioscaí sin a chomhtháthú go hiomlán in obair laethúil ár bhfoirne maoirseachta.

Preasráiteas

An t-athrú aeráide agus an Banc Ceannais Eorpach

Mar bhanc ceannais agus mar mhaoirseoir, bíonn tionchar suntasach ag an athrú aeráide ar ár bhfreagrachtaí go léir. Sin an fáth go bhfuilimid ag gníomhú i ngach réimse chun ár gcuid féin a dhéanamh chun dul i ngleic leis an dúshlán domhanda seo.

Gníomhaíochtaí eile BCE maidir leis an athrú aeráide

Gach leathanach sa rannóg seo

Sceithireacht